Branża oświetleniowa – ES-System, Lena, LUG

Branżę oświetleniową na giełdzie reprezentują 4 firmy – ES-System, Lena, LUG i Luxima. Ze względu na poziom przychodów i ogólną kondycję finansową pominę w analizie tą ostatnią spółkę, bo ona raczej walczy o utrzymanie przy życiu niż konkuruje z większymi.
Spółki są producentami profesjonalnych opraw i rozwiązań oświetleniowych. Każda z tej trójki  osiągnęła ponad 100 mln zł przychodów w 2013 r. Warto więc je porównać, bo okazuje się, że rynek ocenia je inaczej i najniższa kapitalizacja to 25,8 mln zł (LUG), a najwyższa 137 mln (ESSystem).

Dane pochodzą z raportów (ES-System, Lena, LUG). W przypadku tworzenia grup kapitałowych przyjmowane są dane skonsolidowane.

Lider sprzedaży = ESSystem
Największą spółką (pod względem przychodów, aktywów i kapitałów) jest ES-System.Uzyskał on o ponad 60% więcej przychodów w 2013 r. od pozostałych. Jednak wszystkie spółki miały problem ze zwiększeniem sprzedaży i praktycznie pozostała ona na poziomie 2012 r.
Najmniejszą spółką pod względem kapitałów jest LUG, jednak mimo tego był w stanie uzyskać przychody trochę wyższe od Leny. Kapitały LUG są 4-krotnie mniejsze od największego ESSystemu.
Rentowność działalności = Lena
O ile rentowność brutto ze sprzedaży jest porównywalna, z małą przewagą ESS, to już na kolejnych poziomach najwyższą rentowność osiąga Lena. Rentowność operacyjna to 10,7% (przy 2,7% ESS i 2,5% LUG), a rentowność netto to 9,1% (ESS 2,7%, LUG 1,5%).
Przyczyną takich różnic są niskie koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w Lenie. Nie znam na tyle branży, ale może to oznaczać, że wkład dodany (produkcja w Polsce) jest mniejszy w Lenie.
Warto też spojrzeć na pozostałe koszty operacyjne. ESSystem zawiązał sporo rezerw na zapasy i odprawy dla pracowników. Pozostałe koszty operacyjne były aż o 3 mln zł wyższe od pozostałych przychodów operacyjnych, co odbiło się na wyniku. Zastanawiający natomiast jest niski (bliski 0) poziom pozostałych kosztów operacyjnych w LUG. To oznacza, że spółka nie zawiązywała rezerw, a poprzez rozwiązanie rezerw poprawiła sobie wynik, który i tak był niski.
Parząc na wartość zawiązanych rezerw i poziom zapasów można uznać, że ESS zrobił największy porządek z przestarzałymi oprawami zalegającymi na magazynie.
Zysk netto = Lena
Lena jest tu zdecydowanym liderem. Ponad 9 mln zł to 2 razy więcej niż ESS i 6 razy więcej niż LUG. Co ważne jest to wynik powtarzalny, nie wynikający ze zdarzeń jednorazowych. Wzrost zysku u Leny i ESS był symboliczny, natomiast zysk LUG spadł o połowę.

Zadłużenie = Lena, ESSystem

Zdecydowanie najbardziej zadłużoną firmą jest LUG. Zobowiązania i rezerwy przekraczają kapitały własne. Jak widać poziom sprzedaży, taki jak ma Lena osiągany jest przy pomocy kapitału obcego. Ale czy to źle? Nie, o ile nie ma problemu z płynnością. I takiego nie widać w LUG, jednak spółka ponosi z tego powody wysokie koszty finansowe, a jak widać nie jest w stanie uzyskać na tyle wysokiej marży, aby osiągać zadowalające ROE.
Lena nie ma praktycznie żadnego zadłużenia, natomiast w ESS po odjęciu od zobowiązań posiadanych środków pieniężnych również niewiele zostaje długu.
Jest to bardzo bezpieczne, ale chyba bardziej pożądana przez akcjonariuszy byłaby wypłata sowitych dywidend (lub skup akcji) i zwiększenie dźwigni finansowej.
Wskaźniki giełdowe = Lena
Dla mnie C/Z jest ważniejszy od C/WK, o ile zyski nie są wynikiem zdarzeń jednorazowych. A tu wskaźnik C/Z Leny jest istotnie niższy od konkurencji. Natomiast trudno uznać go za szczególnie atrakcyjny.
LUG ma bardzo niski wskaźnik C/WK, jednak jeżeli posiadanych kapitałów nie przekłada się na wzrost zysku (a to się LUG ostatnio nie udaje), to trudno go traktować jako ważny wskaźnik.
ESS ma wysoki C/Z, a po słabym IV kwartale spółka swoimi wynikami rozczarowała i trudno będzie o wzrost kursu.
Dywidenda = Lena
Stopa dywidendy jest w przypadku Leny znacząca. Rok temu ponad 9%, w tym roku to może być ponad 6%. Lena stała się spółka dywidendową. Dywidenda ESS w zeszłym roku miała charakter symboliczny, natomiast LUG potrzebuje środków na inwestycje i działalność bieżącą i nie ma co liczyć tu na wysoką dywidendę.
Przyszłość = wszystkie
Poprawiająca się koniunktura w budownictwie w Polsce powinna sprzyjać tej branży. ESS 78% sprzedaje w Polsce. Lena i LUG ponad połowę eksportują. I ten
kierunek jest traktowany jako szansa na rozwój
przez wszystkie spółki. 
Kolejną szansą jest rozwój technologii LED. Coraz więcej przedsiębiorstw i  samorządów będzie wymieniać stare oświetlenie na energooszczędne LED-y, co sprzyjać powinno wzrostowi przychodów. Jednak wiąże się to z inwestycjami w opracowanie i produkcję nowych opraw.
Podsumowanie
Największy gracz ze spółek giełdowych w branży oświetleniowej ES-System słabym wynikiem w IV kwartale trochę rozczarował akcjonariuszy i przy obecnym kursie wskaźnik C/Z jest wysoki. Więcej o ES-system (analiza).
Najbardziej dochodowa i stabilna jest Lena, a do tego oferuje wysoką dywidendę.
LUG przy znacznie niższych kapitałach od konkurencji potrafi generować porównywalne przychody, ale ma problem z zarabianiem. I spadek zysku jest tego dowodem. Więcej o LUG (analiza).
Branża ma dobre perspektywy, jednak na chwilę obecną trudno uznać, żeby któraś ze spółek była niedowartościowana na giełdzie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.