[NewConnect] LOGINTRADE

LOGINTRADE S.A. jest innowacyjną firmą technologiczną działającą na rynku e-procurement, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań wspierających procesy zakupowe w segmencie B2B, a w szczególności koncentrującą się na komunikacji pomiędzy kupcami i dostawcami. Podstawowym produktem Emitenta jest platforma zakupowa e-procurement, która stanowi zaawansowany system wspierający proces zakupów biznesowych oraz wspiera komunikację pomiędzy kupcami i dostawcami, a także obsługuje wewnętrzne procesy zakupowe.

strona firmy : https://logintrade.pl/

a tu dowód, że duże firmy używają platformy Logintrade (niekoniecznie wprost to widać):

W grupie są 2 spólki zależne – PZP24.PL i Saleswaste.

PZP24.PL (https://pzp24.pl/) to platforma przetargowa dla sektora publicznego.

Saleswaste (https://salewaste.pl/) to platforma do handlu odpadami. Jest to najmłodsze „dziecko”, w grupie, które dopiero w Q4’22 osiągnęło pierwsze przychody.

Dane jednostkowe (brak danych za 2021 r. dla spółek zależnych):

Jak widać 2022 r. był bardzo udany dla grupy, co widać w wynikach rocznych (za 2021 i 2022 dane skonsolidowane):

W bilansie skonsolidowanym jest 3 mln zł gotówki.

Kapitalizacja = 10 mln zł, C/Z=11


Wpis opublikowany wcześniej na Forum PortaluAnaliz.pl : https://portalanaliz.pl/forum/viewtopic.php?p=58481#p58481