TALEX

TALEX to spółka świadcząca usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw – głównie zajmuje się serwisem infrastruktury IT oraz dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania. Ponad połowa przychodów generowana jest z obsługi bankowości (BZWBK, Credit Agricole, ING, Alior). Co istotne są to w dużej mierze wieloletnie umowy. 
Spółka jest bardzo uzależniona od koniunktury gospodarczej, a w szczególności od skłonności przedsiębiorstw do inwestycji w systemy informatyczne (a te dokonuje się zazwyczaj wtedy, gdy oczekiwany jest wzrost biznesu). Dlatego trudne były ostatnie lata (m.in. strata 2 mln zł w 2012 r.) i dopiero 2013 r. pozwolił uzyskać znaczącą poprawę wyniku.
 
Przychody obciążone są znaczną sezonowością. IV kwartał to moment, kiedy w dużych przedsiębiorstwach wykorzystuje się budżet na inwestycje w IT (zgodnie z zasadą, że jak nie wykorzystam, to w następnym roku mi zetną) i wtedy Talex notuje dużą sprzedaż sprzętu komputerowego.
W struktura przychodów w 2013 r. dominuje sprzedaż towarów (czyli dostawa sprzętu i oprogramowania) 64%, natomiast realizowane usługi to 36%.
 
Marża na sprzedaży brutto towarów wynosi 6,5% (wzrost z 5,8%), a marża na sprzedaży produktów 48,5% (wzrost z 34,5%).
Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu pozostały praktycznie bez zmian (w 2013 r. -2%). 
W porównaniu do lat poprzednich spółka zmieniła stawki amortyzacyjne, co
poprawiło wyniki tegoroczne o 1,7 mln zł (ale te stawki będą też
stosowane w następnych latach). Dzięki rozwiązaniu rezerw utworzonych w 2012 r. pozostałe przychody operacyjne były wyższe od pozostałych kosztów operacyjnych o 800 tys. zł.
Pozytywną informacją jest to, że spółka uzyskała dofinansowanie 7,15 mln zł na utworzenie centrum IT, co zwiększy przychody z dotacji w kolejnych latach (w 2013 r. 550 tys. zł).
Spółka osiąga też dodatnie przepływy operacyjne 15,4 mln zł, co przy niewielkich stosunkowo nakładach inwestycyjnych wpłynęło na wzrost środków pieniężnych do blisko 20 mln zł.
No i została zapowiedziana wysoka dywidenda 1,30 zł na akcję. To daje obecnie stopę dywidendy 8%. Raport roczny ma być opublikowany 30.04, ale w zeszłym roku spółka przyspieszyła publikację raportu o miesiąc i wypłata dywidendy nastąpiła 4.06.
Kurs od wielu miesięcy znajduje się w trendzie wzrostowym osiągając max. roczny 16,15 (wg kursów zamknięcia).
Wskaźniki:
C/Z=8,2 (dla branży 16,6)
C/WK=1,09 (dla branży 0,94)
Podsumowanie: Talex znacząco poprawił wyniki w 2013r.. Można również oczekiwać wzrostu zysku w 2014 r. ze względu na sprzyjającą koniunkturę gospodarczą. Spółka wydaje się niedowartościowana (C/Z=8,2), a zapowiedziana wysoka dywidenda powinna pozytywnie wpływać na kurs.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.