TALEX – spółka dywidendowa

TALEX to firma informatyczna, która od kilku lat stale wypłaca sensowną dywidendę. Dziś spółka zapowiedziała 1,1 zł dywidendy (link). Daje to stopę 5,0%.

W TALEX-ie istotny jest zawsze 4 kwartał – wtedy jego główni klienci (banki) wykorzystują swoje budżety na infrastrukturę informatyczną i dokonują odnowienia sprzętu, dlatego spółkę lepiej analizować w okresach rocznych.

Przychody za 2016 roku wyniosły 113 mln zł (-8,9% r/r), EBITDA 12,74 mln zł (-4,5% r/r) i zysk netto 4,72 mln zł (-24,5%). (link)

Spadek przychodów wynika ze zmniejszenia sprzedaży towarów – czyli sprzętu informatycznego. Okres starzenia moralnego sprzętu IT wydłuża się, a tym samym klienci Talexa w mniejszym stopniu dokonują jego wymiany. Łącznie przychody za sprzedaży towarów wyniosły 59,8 mln zł (-16,6% r/r), a zysk ze sprzedaży brutto 4,24 mln zł – jest to nisko rentowna działalność.

Przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 53,2 mln zł (+1,6% r/r), a zysk ze sprzedaży brutto 15,25 mln zł (-7,1% r/r).

Największą dynamikę wzrostu miały usługi Data Center +20,5% r/r i na rozwój tego segmentu TALEX liczy.
W 2014-2015 zrealizowała przy wsparciu środków unijnych rozbudowę budynku i Centrum Przetwarzania Danych. Konsekwencją tej inwestycji jest znaczny wzrost amortyzacji w 2016 roku o 27 % (+1,34 mln zł) , co wpłynęło na obniżenie rentowności netto.
Wynagrodzenia (czyli czuły punkt firm IT) wzrosły o 6% r/r, a więc wydają się pod kontrolą.
TALEX bardzo mocno “siedzi” w dwóch wrocławskich bankach – Bank Zachodni WBK oraz Credit Agricole. Przychody od tych klientów stanowiły aż 56% przychodów, co pokazuje duże uzależnienie szczególnie od BZ WBK. 
Na dywidendę ma być przeznaczone 3,29 mln zł – ok. 70% zysku netto.
Spółka ma wysokie przepływy operacyjne (ponad 10 mln zł) i niewielkie zadłużenie, tak więc mogłaby wypłacać wyższe dywidendy, bo plany inwestycyjne na 2017 rok to zaledwie ok. 1 mln zł.
Podsumowanie
Wyniki za 2016 rok są słabsze niż rok wcześniej w dużej części za sprawą wzrostu amortyzacji. Sytuacja płynnnościowa spółki jest bardzo dobra, co pozwala jej wypłacać wysokie dywidendy i traktować ją jako spółkę dywidendową.
“Prochu to tu nie wymyślą”, ale stabilne zyski i dywidendy powinny być.

2 myśli na temat “TALEX – spółka dywidendowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.