Orzeł Biały – kumulacja sprzyjających czynników

Orzeł Biały jest liderem rynku producentów ołowiu rafinowanego w Polsce oraz największą spółką specjalizującą się w recyklingu zużytych akumulatorów ołowiowych. Grupa dostarcza swoje produkty do koncernów zajmujących się produkcją akumulatorów wykorzystywanych głównie w przemyśle motoryzacyjnym. 

Kluczowym aktywem spółki jest nowoczesny zakład produkcyjny w Piekarach Śląskich oddany do użytku w 2014 roku.

Podstawowe czynniki wpływające na wyniki spółki to:
– koniunktura w przemyśle motoryzacyjnym (a ta jest dobra),
– cena ołowiu na giełdzie w Londynie (w ostatnich 6 miesiącach wzrosła o 26%, co przełoży się na wyższą cenę sprzedaży ołowiu),
– kurs USDPLN (wzrósł ostatnio, dzięki czemu w przeliczeniu na PLN grupa uzyska wyższą cenę sprzedaży)

                                               naciśnij czytaj więcej, aby wyświetlić cały wpis

Proces produkcyjny przedstawia poniższy schemat:
Podstawą jest obowiązkowy w Polsce recykling akumulatorów. Przy kupnie nowego, stary trzeba oddać. Są one potem przekazywane do Orła. Tam następuje rozdział – ołów jest przetapiany, a obudowy rozdrabniane na granulat polipropylenu. Gdy brakuje starych akumulatorów spółka musi kupić droższy ołów surowy, ale udział jego w tym roku obniżył się i wyniósł 21% produkcji.

Najważniejszym produktem końcowym jest ołów, który sprzedawany jest do producentów akumulatorów. A ich popyt zależy od koniunktury w przemyśle motoryzacyjnym. A ta jest dobra. Większa liczba sprowadzanych aut do Polski to również lepszy dostęp do surowca – zużytych akumulatorów.

Bezpośredni wpływ na wyniki Spółki mają kurs ołowiu na Londyńskiej Giełdzie Metali oraz
notowania pary walutowej USD/PLN w związku z wyceną ołowiu, jak i innych metali w USD. 
Kurs ołowiu na giełdzie w Londynie w II połowie 2016 roku wzrósł o ponad 20%, co jest bardzo korzystne dla Grupy.
Ołów notowany jest w USD/t, czyli ostatnie osłabienie złotówki względem dolara również pozytywnie wpłynie na cenę sprzedaży w PLN i przychody.
Tak więc wszystkie najważniejsze czynniki są sprzyjające spółce.

Jednakże wyniki za III kw. nie były dobre. Wynika to ze stosowania przez Orzeł Biały polityki zabezpieczeń kursu ołowiu i walut.
W raporcie za III kw. w nocie D.12 możemy przeczytać, że Spółka zabezpiecza ceny ołowiu na okres zbieżny ze średnim okresem rotacji zapasów,
materiałów i półproduktów. A to oznacza, że wpływ wyższego kursu ołowiu widoczny będzie z opóźnieniem 3-4 miesięcy, kiedy zrealizują się wcześniejsze forwardy.
Na koniec września wartość otwartych forwardów wynosiła 39 tys. USD.
Można zatem oczekiwać, że zapoczątkowany wzrost pod koniec czerwca 2016 r. przełoży się na wyższe przychody dopiero w IV kw. 2016 r. i w większym stopniu w I kw. 2017 r. Oczywiście wyższa marża możliwa jest do uzyskania, jeżeli nie wzrośnie cena pozyskania surowców. 
Na koniec września wartość zapasów wynosiła aż 142 mln zł, co daje spółce podstawę do zwiększenia przychodów.
W ostatnich dniach obroty akcjami Orzeł Biały na giełdzie istotnie zwiększyły się. Z jednej strony o zmniejszeniu swojego udziału poinformował OFE NN, ale udział zwiększył za to TFI Quercus, który ma czasem “nosa” do spółek spoza głównego ‘main-streamu’.
Szansą na dodatkowe jednorazowe zyski jest możliwość umorzenia 30% pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW. W sumie mogłoby to być 8 mln zł, ale 26.10 Spółka otrzymała pismo, że nie spełnia warunku umorzenia. Wyjaśnienia trwają.
Po 3 kwartałach zysk netto wyniósł 7,2 mln zł vs. 1,9 mln zł rok wcześniej, jednak sam III kw. był słaby – zysk wyniósł zaledwie 1,1 mln zł. Zastanawia mnie wysoki podatek (aż 60% zysku brutto). Wydaje mi się, że wpływ na to miały niezrealizowane forwardy i w kolejnych kwartałach (po ich wykonaniu) efektywna stopa podatkowa powinna narastająco obniżyć się do 20%. Zabezpieczenie przyszłych przepływów ma to do siebie, że niestety mogą występować przesunięcia czasowe między sprzedażą, a realizacją zabezpieczeń.
Podsumowanie
Spory ruch w ostatnich dniach na akcjach jest wypadkową sprzyjających czynników zewnętrznych, w szczególności koniunktury na rynku motoryzacyjnym oraz wzrostu ceny ołowiu, który jest głównym produktem Grupy Orzeł Biały.
PS. I wyliczenia:
W I półroczu 2016 roku średnia cena ołowiu wynosiła 1731 USD/t, a kurs USDPLN 3,914. Daje to średnią cenę 6775 zł/t.
Obecnie kurs ołowiu to 2180 USD/t, a kurs USDPLN 4,16. Daje to średnią cenę 9070 zł/t, czyli o 33% więcej.
Jeżeli te warunki się utrzymają to w I półroczu przychody mogą być wyższe o 80 mln zł tylko i wyłącznie z powodu wzrosty ceny ołowiu i kursu USD.
Koszty też wzrosną. Spółka wykorzystuje 21% ołowiu surowego. To oznacza wzrost kosztów zakupu o ok. 15 mln zł. 
Dałoby to w I półroczu 2017 r. dodatkowy zysk na sprzedaży 65 mln zł. Ale trzeba jeszcze uwzględnić wzrost innych kosztów, które mi trudno teraz określić (pozyskanie zużytych akumulatorów), więc zysk tak wysoki nie będzie, ale i tak potencjał wydaje się spory.

15 myśli na temat “Orzeł Biały – kumulacja sprzyjających czynników

 • 21 listopada, 2016 o 8:32 pm
  Permalink

  Czy mozna okreslic rzad wielkosci zysku netto jaki spolka moze osiagac w kolenych kwartalach ?

  W raporcie:
  "Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w III kwartale 2016 r. wyniosły 125 081 tys. zł i zawierają korektę o wynik na transakcjach zabezpieczających cenę ołowiu, który był ujemny i wyniósł -4 203 tys. zł"
  Czy mozna przyjac,ze o tyle byby wyszy zysk bez zabezpieczen w Q3 i wyniosl okolo 5mln ?

  Na stronie 5 jest – 10 mln PLN w pozycji "Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/ (straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych: -Zabezpieczenia przepływów pieniężnych"
  Czy to bedzie obciazac zysk w kolejnych kwartlach ?

  L.

  Odpowiedz
  • 22 listopada, 2016 o 8:17 am
   Permalink

   W I półroczu 2016 r. (zgodnie z raportem) średnia cena ołowiu wynosiła 1731 USD/t, a kurs USDPLN 3,914. Daje to średnią cenę 6775 zł/t.
   Obecnie ołów wynosi 2180 USD/t, a kurs USDPLN 3,16. Daje to cenę 9070 zł/t czyli o 33% wyższą. I o tyle mogą być wyższe przychody. Czyli w I półroczu o ok. 80 mln zł, o ile się to utrzyma. Natomiast koszty też wzrosną (wyższy koszt zakupu ołowiu surowego, który stanowił 21% surowca). Daje to wzrost o 7%, czyli ok. 15 mln zł. Daje to w I półroczu dodatkowe 65 mln zł. Zapewne mogą wzrosnąć inne koszty, więc aż tak optymistycznie nie będzie, ale i tak musi być znacznie lepiej.

   Odpowiedz
  • 22 listopada, 2016 o 8:35 am
   Permalink

   Co do zabezpieczeń. Normalnie działa to tak, gdy zabezpieczamy przepływy:
   przy wzroście ceny ołowiu spółka uzyska wyższe np. o 10 mln zł przychody, bo sprzeda po wyższym kursie
   ale jednocześnie musi rozliczyć stratę na kontraktach; jeżeli było prawidłowo i 100% zgodności, to strata wyniesie również 10 mln zł
   Czyli sumarycznie wychodzi na 0 zł – taki sens ma stosowanie zabezpieczeń.
   Patrząc na wyniki 3 kw. obawiam się, że nie ma tam pełnego dopasowania (stąd dziwnie wysoki podatek). Tak więc trudno mi szacować wynik 4 kw.

   Odpowiedz
 • 22 listopada, 2016 o 8:25 am
  Permalink

  4 kw 2015 mieli około 12 mln jednorazowych przychodów i wyniki mogą być dużo gorsze jak ty to widzisz

  Odpowiedz
  • 22 listopada, 2016 o 11:33 am
   Permalink

   Na poziomie zysku netto mogą mieć gorszy.
   Moim zdaniem ważniejszy jest 2017 rok.

   Odpowiedz
 • 27 listopada, 2016 o 11:23 am
  Permalink

  Rok temu połączyli się ze spółką zależną i stąd ten dodatkowy zysk za 4 kw. W tym łączą się z kolejną spółką w ramach porządkowania grupy, ale zdaje się, że Ekobat ma bilans końcowy minus 3,7 mln. Czy nie będzie na to odpisu po połączeniu? Jeśli tak to wyniki za 4 kwartał i cały rok wyjdą mizerne.

  Odpowiedz
  • 27 listopada, 2016 o 9:21 pm
   Permalink

   Rok temu sprzedali nieruchomść i wykazali zysk. Nie znalazłem nic o połączeniu rok temu. Łączą się ze spółką zależną, więc chyba nic nie powinno się zmienić w skonsolidowanym sprawozdaniu.

   Odpowiedz
 • 28 listopada, 2016 o 12:44 pm
  Permalink

  Rzeczywiście, chodziło o sprzedaż nieruchomości. W piątek kurs ołowiu wystrzelił o 9%, dziś już mamy blisko 2500 usd/t. Zapowiada się rekordowy 2017 rok. Co ciekawe spółka w 3 kwartale zwiększyła poziom wartości aktywów obrotowych ze 105 do 142 mln, chyba przewidując trend na surowcu. Czy to może przełożyć się na zysk?

  Odpowiedz
  • 28 listopada, 2016 o 9:58 pm
   Permalink

   Tak, ale nie w jakiś istotny sposób, bo zapasy są w pełni zabezpieczone forwardami. Tu po prostu można liczyć na znaczną poprawę w 2017 roku (już od 1 kw.) IV kw. niekoniecznie będzie bardzo dobry.

   Odpowiedz
 • 8 grudnia, 2016 o 12:17 pm
  Permalink

  Miesiąc temu DM BZ WBK wydał rekomendację sprzedaj z ceną docelową 7,73. Czytałeś może raport? Ciekaw jestem dlaczego tak negatywnie postrzegają perspektywy Orła.

  Odpowiedz
  • 10 grudnia, 2016 o 9:57 pm
   Permalink

   Nie ma raportu. Jest zbiorcze zestawienie rekomendacji wydanych 4.11.

   Odpowiedz
 • 11 grudnia, 2016 o 7:10 am
  Permalink

  Zadziwiająca rekomendacja jeśli patrzeć na trend cen ołowiu i dolara. Zupełnie jakby pod prąd.

  Odpowiedz
 • 3 stycznia, 2017 o 4:54 pm
  Permalink

  03.01.2017. Querqus dalej zwieksza zaangazowanie.

  L.

  Odpowiedz
 • 20 stycznia, 2017 o 5:47 pm
  Permalink

  Orzel Bialy chce zrobic skup akcji:

  http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/26216864,orzel-bialy-sa-5-2017-przekazanie-do-publicznej-wiadomosci-opoznionej-informacji-poufnej-dotyczacej-podjecia-warunkowej-decyzji-spolki-zwiazanej-z-nabyciem-akcji-wlasnych

  – akcje sa obecnie po 0,61 C/WK
  – moze tak jak opisales OBS juz sa pewni na bazie umowow, kontraktw fwd, ze wygeneruja w 2017 kilkadziesiat milionow gotowki
  – chca skupic akcje poki sa tanie ?
  – albo chca dystrybowac gotowke do glownego akcjonariusza z wyprzedzeniem ?

  L.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.