Alumast

Alumast prowadzi działalność z zakresu produkcji, a także
dystrybucji masztów flagowych, nośników reklamy zewnętrznej oraz słupów
oświetleniowych z kompozytów poliestrowo-szklanych. 
Jest to spółka “z przeszłością i po przejściach” i wisi ciągle nad nią miecz, który może w pewnym momencie uderzyć i ją zniszczyć. W 2009 r. została ogłoszona upadłość, a w 2011 r. zawarty został układ z wierzycielami, który nakłada na spółkę obowiązek ratalnych spłat zobowiązań. (historia upadłości)
Poprawa wyników
Od tego czasu Alumast walczy o przetrwanie i patrząc na wyniki 2013 r. można powiedzieć, że idzie mu nieźle. (raport) Pierwszy raz od ogłoszenia upadłości spółka uzyskała dodatni wynik na sprzedaży.
Zysk na sprzedaży (źródło: Alumast)
Obecnie największy nacisk spółka kładzie na produkcję kompozytowych słupów oświetleniowych, co widać w wynikach sprzedaży w III i IV kwartale. Zostały one dopuszczone do stosowania m.in. przez GDDKiA i PKP.
Sprzedaż słupów oświetleniowych i masztów flagowych (źródło: Alumast)
Przychody w 2013 r. wyniosły 9,93 mln zł i  był wyższe o 6,4% r/r. Koszty produkcji spadły i zysk brutto na sprzedaży wzrósł do 4,0 mln zł (+26%). Niższe były też koszty sprzedaży i ogólnego zarządu dzięki czemu zysk na sorzedaży był dodatni 803 tys. zł (w 2012 r. strata -375 tys. zł),a  zysk netto wyniósł 180 tys. zł.
Miecz wisi i w każdej chwili może uderzyć
Jednak głównym zagrożeniem jest możliwość wszczęcia egzekucji komorniczej przez ZUS. Spółka przez znaczny czas nie płaciła składek ZUS – część jest uwzględniona w układzie, a część jest wymagalna. Kapitał własny jest ujemny (-1,2 mln zł), co oznacza, że wartość zobowiązań przekracza posiadane aktywa. Spółka przyznaje, że nie jest w stanie z bieżącej działalności pokryć koszty restrukturyzacji (spłatę zobowiązań układowych i ZUS). Dlatego we wrześniu 2012 r. wystąpiła do Ministerstwa Skarbu Państwa o dotację w kwocie 4,8 mln zł. Opinia ministra była pozytywna, ale jej otrzymanie uwarunkowane jest zgodą Komisji Europejskiej i wkładem własnym w kwocie 1,6 mln zł (warunkowo nową emisję akcji za 1,2 mln zł obiecał objąć Hefal Serwis). Ale sprawa przeciąga się (kolejny termin decyzji Komisji to 27.04), a to oznacza dla spółki coraz większe ryzyko i wysokie koszty finansowe.
Niepokojące sygnały
Ruchy w akcjonariacie mogą niepokoić. O sprzedaży akcji informują znaczący akcjonariusze – Twinlight Finance Limited i Letus Capital. To może oznaczać, że utracili wiarę w uzyskanie dotacji i przetrwanie spółki. 
Podsumowanie
Alumast istotnie poprawił w 2013 r. wyniki finansowe, jednak sprawy z przeszłości (zawarty układ z wierzycielami i wymagalne zobowiązania wobec ZUS) mocno ciążą spółce i grożą, że może ona w pewnym momencie definitywnie zakończyć żywot. Główną nadzieją jest uzyskanie dotacji z Ministerstwa Skarbu Państwa, jednak wymaga to zgody Komisji Europejskiej. Procedura trwa już 1,5 roku. W przypadku pozytywnej decyzji kurs może eksplodować, natomiast w przeciwnym wypadku zapewne spadnie do 1 gr.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.