TEN SQUARE GAMES – inny poziom w dobie koronawirusa

Wyniki Ten Square Games w I kwartale 2020 r. były bardzo dobre – rekordowe przychody i zyski.

Kluczowa jest gra Fishing Clash, która odpowiada już za 89% przychodów. Jedna, ale jaka!

Przychody spółki wyniosły 95 mln zł, co oznacza wzrost o 110% r/r i o 21% k/k.

Zysk netto w 1 kwartale 2020 r. wyniósł 35,3 mln zł (+241% r/r).

Ale to, co wydarzyło się w połowie marca (epidemia koronawirusa) miała istotny wpływ na spółkę. Widać to po danych dla Fishing Clash w kwietniu :

Potężne zwiększenie wydatków marketingowych wprowadza grę Fishing Clash na nowy poziom przychodów. 19,2 mln w kwietniu i aż 4,8 mln USD w pierwszej połowie maja – takiego poziomu nie było nigdy.

Warto przytoczyć zdanie z raportu:

Wydatki marketingowe nie przekładają się wprost proporcjonalnie do przychodów ze sprzedaży w tym samym okresie co poniesiony wydatek, ponieważ gracz pozyskany w danym miesiącu generuje dla Grupy przychody głównie w kolejnych miesiącach.

A tym samym to dopiero w kolejnych miesiącach wydatki powinny przełożyć się na większe przychody. A to oznacza, że Fishing Clash dzięki sytuacji na rynku reklamy w czasie koronawirusa ma szansę skoczyć kolejny poziom wyżej.

 

Więcej o spółce, a także moich oczekiwaniach, co do zysku w 2020 r. w analizie po wynikach na Portalu Analiz : https://portalanaliz.pl/analiza/143/Analiza-TEN-SQUARE-GAMES—Q1-2020

 


A na koniec mała prywatna prośba – z synem nagraliśmy piosenkę o Fortnite. Dziękuję za każde wejście, obejrzenie czy like’a – dziecko będzie przeszczęśliwe :