QUERCUS TFI – otoczenie się poprawia

Po ciężkim początkowym okresie pandemii w maju aktywa w zarządzaniu QUERCUS TFI wzrosły do 2 154 mln zł.

Wzrost ten to nie tylko efekt poprawy wyników inwestycyjnych, ale też dodatnie saldo nabyć:

saldo nabyć w maju wyniosło +43 mln zł z tendencją do poprawy w kolejnych tygodniach.”

Radykalne ścięcie stóp procentowych w Polsce wprowadziło sytuację, jakiej jeszcze nigdy nie było – nie ma depozytów bankowych, na których warto trzymać pieniądze. A przy perypetiach rynku nieruchomości na najem fundusze inwestycyjne stają się głównym beneficjentem.

Oczekuję obecnie znacznych napływów pieniędzy do funduszy inwestycyjnych i to szczególnie akcyjnych, co jak efekt domina wpłynie na wzrost kursów giełdowych – szczególnie spółek z mWIG40 i sWIG80.

Skorzysta na tym Quercus TFI – większe aktywa w zarządzaniu = większe przychody.

9 czerwca odbędzie się ZWZ, na którym podjęta będzie uchwała o przeznaczeniu zysku za 2019 rok na skup akcji.

A zaraz potem ogłoszony powinien zostać skup i to w mojej subiektywnej ocenie wyższy niż zysk z 2019 r., bo wciąż pozostaje ważna uchwała o skupie z 2018 roku.

 

Kurs zbliża się do maksimów tegorocznych dyskontując pozytywny scenariusz dla funduszy inwestycyjnych w tym roku.

 

Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się o QUERCUS TFI to zapraszam do analizy przekrojowej z lutego (jeszcze przed pandemią) QUERCUS TFI : https://portalanaliz.pl/analiza/121/Analiza-QUERCUS-TFI

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.