Co mówi raport TOP GLOVE o MERCATOR MEDICAL?

TOP GLOVE to lider produkcji rękawic jednorazowych.

Spółka posiada 35 zakładów produkujących rękawice (32 w Tajlandii, 2 w Malezji i 1 w Chinach).

Spółka ma przesunięty rok obrotowy i ostatni kwartał zakończył się 31 sierpnia, a to oznacza, że może być ciekawym wskaźnikiem dla wyników MERCATORa w 3 kwartale.

Przypomnę, że MERCATOR posiada 1 zakład produkcyjny w Tajlandii i przy TOP GLOVE to jest mikrus. Istotny jest również segment dystrybucji.

Analizę MERCATORA po wynikach 1 półrocza 2020 opublikowałem na Portalu Analiz : https://portalanaliz.pl/analiza/165/Analiza-MERCATOR-MEDICAL-po-wynikach-1-p%C3%B3%C5%82rocza-2020-r.

Jednak wyniki TOP GLOVE skłaniają mnie do większego optymizmu co do przyszłych wyników MERCATORA.

 

Kluczowe informacje z raportu TOP GLOVE w kontekście MERCATORA

1. Skok marży EBITDA o 90% k/k

Marża EBITDA w okresie marzec-maj 2020 r. wynosiła 28,3%, a w okresie czerwiec-sierpień już 53,7%.

Oczywiście warto pamiętać, że marża EBITDA Mercatora wynosiła już 62,5% w 2 kwartale 2020 r. Widać jednak, że wzrost rentowności segmentu produkcji przesunął się w TOP GLOVE mocno na okres czerwiec-sierpień. Można więc zakładać, że rentowność produkcji zakładu MERCATORA również cały czas z miesiąca na miesiąc rosła, choć na pewno już nie w takim tempie.

2. Sprzedaż rękawic nitrylowych to już 47% w mixie produkcyjnym i 53% w sprzedaży

MERCATOR przestawił swoją fabrykę całkowicie na produkcję rękawic nitrylowych. Jak widać sprzedaż tego rodzaju rękawic dynamicznie rośnie. Spada produkcja rękawic latexowych.

W TOP GLOVE rękawice nitrylowe to 47% produkcji i 53% przychodów ze sprzedaży. Oznacza to, że rękawice nitrylowe są droższe jednostkowo od latexowych.

A zatem decyzja MERCATOR jest jak najbardziej słuszna.

3. LEAD TIME dla rękawic nitrylowych to już 620 dni i co kwartał rośnie

To jest bardzo istotny wykres.

Po pierwsze wskazuje na duże niedopasowanie popytu do podaży, które pozwala utrzymywać wysokie ceny rękawic.

Po drugie gwarantuje produkcję przez blisko 2 lata na wysokich marżach.

Po trzecie dystrybutorzy mają problem z zakupami.

MERCATOR może zatem czuć się bezpiecznie z produkcją rękawic nitrylowych – zapotrzebowanie jest duże i będzie jeszcze długo trwało. A to zmniejsza obawy o wyniki kolejnych kwartałów.

Co innego z segmentem dystrybucji. Tu nie tylko jest problem ze zwiększeniem zakupów, ale zapewne z wysoką ceną zakupów (nie kupisz to inni już czekają w kolejce). A to oznacza, że marża w dystrybucji może mocno spaść (2 kwartał to jeszcze była sprzedaż zapasów kupionych przed szczytem covidowym).

W kolejnych kwartałach można wiec oczekiwać bardzo wysokiej marży na produkcji i dużo niżej na dystrybucji. Myślę, że wynik na produkcji będzie nawet kilkukrotnie wyższy od dystrybucji,

4. Wolny wzrost mocy produkcyjnych

TOP GLOVE, jak i inne podmioty z branży i nawet spoza branży chcą inwestować w nowe zakłady produkcyjne. Lecz proces ten będzie rozłożony w czasie. Na koniec 2021 moce produkcyjne TOP GLOVE będą wyższe o 23%. A zatem nie zaspokoi to wciąż wysokiego popytu.

5. Rosną ceny surowców

Na tym wykresie ważna jest sama końcówka. Widać tam wzrost cen nitrylu i butadienu, czyli surowców do produkcji rękawic nitrylowych. Ta tendencja będzie wpływać na obniżenie marży produkcyjnej.

 

Podsumowanie

Raport TOP GLOVE robi duże wrażenie. Wynik netto za okres czerwiec-sierpień 2020 r. jest 4x wyższy niż w okresie marzec-maj. A to zapowiedź bardzo dobrego wyniku MERCATORA na produkcji w 3 kwartale.

Trzeba się jednak liczyć z mocnym spadkiem rentowności segmentu dystrybucji.

Zakładam więc, że wynik w 3 kwartale 2020 r. MERCATORA może być zbliżony do tego z 2 kwartału, choć to segment produkcji będzie  główną lokomotywą pociągową.

W kolejnych kwartałach wynik dalej będzie bardzo wysoki, jednak wraz z osłabianiem się pandemii  wynik będzie spadać, bo ciężko przy słabnącym popycie i rosnącej podaży utrzymać wysoką marżę produkcyjną. Proces ten jednak nie powinien być gwałtowny, lecz stopniowy.

 

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych. Czytelnik
musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.