Auto Partner z rekordową marżą

Podane na początku sierpnia dane za 2 kwartał zostały odebrane entuzjastycznie przez rynek.

Wprawdzie przychody ze sprzedaży w 2 kwartale praktycznie nie zmieniły się, o tyle rentowność skoczyła do rekordowych poziomów.

Przychody ze sprzedaży

Spadek przychodów związany z pandemią koronawirusa to jednak sprawa przejściowa. Widać to w raportach miesięcznych.

Marża  ze sprzedaży

Optymalizacja kosztów w trakcie pandemii oraz dokonane podwyżki cen wpłynęły na skok marzy ze sprzedaży brutto do poziomu ponad 30%.

W okresie marzec-maj kurs USDPLN był bardzo wysoki i zapewne dopiero w 3 kwartale Spółka może odczuć ten niekorzystny wpływ na wyniki. Z drugiej strony od czerwca kurs USDPLN jest już na dużo niższych poziomach, co powinno wspierać wyniki kolejnych kwartałów.

 

Wyniki

Zysk netto w 3 kwartale wyniósł 32,6 mln zł (+142%).

 

Prognoza wyników w 3 kwartale

Niekorzystna sytuacja z przychodami była przejściowa.

Natomiast większa niepewność dotyczy rentowności – czy uda się utrzymać ją na tak wysokim poziomie.

Próbę oszacowania wyników w 3 kwartale przedstawiłem w analizie na Portalu Analiz : https://portalanaliz.pl/analiza/173/Auto-Partner—Q2-2020

 

Auto Partner to spółka, która dynamicznie się rozwija – zwiększa przychody i potrafiła poprawić rentowność.

Aktualna wycena C/Z=12 nie jest wymagająca, szczególnie, że po wynikach 2 kwartału można oczekiwać poprawy wyników w kolejnych kwartałach.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.