ATREM – wybrany przez GAZ-SYSTEM !

Oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. została wybrana przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie (link).

Wartość robót dla ATREM to 45 mln zł.

Przypomnę analizę sprzed miesiąca : https://gazetagieldowa.pl/spolki-gpw/atrem-zysk-kwartalny-po-raz-pierwszy-od-ponad-4-lat/

Sytuacja spółki ATREM bardzo się ostatnio poprawiła, a ta umowa jest czymś, co pozwoli skoczyć spółce o poziom wyżej.

Zysk netto kwartalnie: