Orzeł (Opony) [NewConnect]

ORZEŁ SA zajmuje się recyklingiem opon.

Na giełdzie notowany jest kilkukrotnie większy konkurent GRUPA RECYKL [GRC] – do jego sprawozdań odsyłam, żeby lepiej poznać rynek recyklingu opon.

Spółka posiada zakład w Poniatowej (40 km na zachód od Lublina).

Produktem recyklingu opon jest przede wszystkim granulat gumowy wykorzystywany przy budowie/remontach boisk, jako dodatek do asfaltów oraz w przemyśle gumowym.
Dodatkowymi produktami jest kord stalowy (złom) oraz kord tekstylny.

W 2022 r. Orzeł dokonał recyklingu 18 800 ton zużytych opon odzyskując 12 800 ton granulatu gumowego, 4100 ton stali oraz 900 ton tekstyliów.
85% przychodów to sprzedaż krajowa, 8,5% UE, a 6,5% poza UE (m.in. Ukraina).

Film przedstawiający działalność zakładu : https://www.youtube.com/watch?v=EXZxIl4ur2E

Po uruchomieniu zakładu produkcyjnego w 2012 r. sytuacja finansowa spółki znacznie się pogorszyła w następstwie czego w 2014 r. ogłoszona została upadłość. W 2015 r. zawarty został układ z wierzycielami, który został zrealizowany w 2021 r. W 2018 r. sprzedany został pakiet kontrolny przez założycieli spółki, a przejęli ją wierzyciele. Obecnie spółka kontrolowana jest przez Monikę Koszede-Rutkiewicz (Prezes), Krzysztofa Stanika (RN) i Michała Staszewskiego (RN), którzy bezpośrednio i poprzez spółkę InnoEco posiadają łącznie 73% akcji.

Po przejęciu kontroli nad spółką przez nowych akcjonariuszy nastąpiła znacząca poprawa wyników.

Bezpośrednie czynniki wpływające na wyniki to ceny sprzedaży granulatu gumowego i złomu stalowego oraz koszt pozyskania i przetworzenia zużytych opon.

W 2 kwartale 2023 r. spółka zwiększyła wolumen produkcji, spadek cen sprzedaży oraz wzrost kosztów produkcji (w tym energii, wynagrodzeń).

Mimo niekorzystnych częściowo czynników przychody ze sprzedaży w Q2’23 zwiększyły się o 38% do 4,7 mln zł, a zysk netto wyniósł 624 tys. zł (+80%).
Spółka osiągnęła marżę brutto 40%, a dzięki wyższym przychodom i dźwigni operacyjnej marża netto zwiększyła się do 16%.

Porównanie z Grupą Recykl – operacyjnie i wynikowo Grupa Recykl jest 5-7 razy większa, natomiast wycena jest ok. 4 razy większa, co wskazuje na porównawczo wyższą kapitalizację Orła :

Porównanie marż na sprzedaży netto w Orzeł i Grupa Recykl – widać słaby 2020 r., bardzo dobry 2021, spadek marż w 2022 r. i odbicie w Q2’23.

Kluczowa jest cena sprzedaży granulatu gumowego.
Nie udało mi się znaleźć wykresu cen w Polsce, więc posiłkuję się wykresem cen gumy (rubber) na świecie jako wskaźnik trendu cenowego (w USD cents/kg https://tradingeconomics.com/commodity/rubber):
Widać wzrost cen we wrześniu 2023r. – Za Trading Economics: „Rubber increased to a 4-week high of 144.4 USD Cents / Kg, boosted by expectations of increased demand from top buyer China. A Bloomberg report indicated that China is considering raising its budget deficit as the government prepares to unleash fresh stimulus. Concurrently, tire companies are expected to increase their rubber inventories to counter potential disruptions in ocean freight and higher shipping costs amid escalating geopolitical tensions, thereby lifting the demand for natural rubber. On the supply side, top producer Thailand has been severely affected by torrential rains, which could potentially affect output. ”

I cena złomu stali (niestety też dane zagraniczne : https://stooq.pl/q/?s=c-.f&c=3y&t=c&a=ln&b=0)

Bardzo istotną rzeczą jest decyzja o inwestycji w 2 linię produkcyjną, która ma podwoić moce produkcyjne.
Planowany koszt wynosi 25 mln zł.
Spółka uzyskała dotację z NFOŚiGW na kwotę 7,5 mln zł, pożyczkę 17,4 mln zł, a także od ARP zwolnienie z podatku dochodowego do 10 mln zł przez 15 lat.
Linia ma zostać uruchomiona w II połowie 2024 r. i pozwolić na recykling opon do samochodów osobowych – obecnie spółka przetwarza opony ciężarowe.
Tak duża inwestycja to szansa na skok przychodów i wyników od II połowu 2024 r.
Jest to jednak także wyzwanie, żeby zabezpieczyć odpowiednie dostawy surowca oraz zbyt produktów. Konkurent (Grupa Recykl), która ma zakład recyklingu m.in w Chełmie (ok. 100 km od Poniatowej) również intensywnie inwestuje w moce produkcyjne.

Na koniec jeszcze o uwarunkowaniach prawnych.
Kluczowy wpływ mają regulacje dotyczące recyklingu odpadów, w tym opon w UE m.in. Dyrektywa 2018/851 zakładająca rozszerzoną odpowiedzialność producentów za zagospodarowanie odpadów, co wg Spółki daje szanse na wyegzekwowanie od producentów obowiązku współfinansowania recyklingu odpadów w Polsce (więcej w raporcie rocznym).
W ryzykach pojawiło się jednak coś takiego:
„w Komisji Europejskiej trwają prace nad wprowadzeniem zakazu stosowania granulatu gumowego jako wypełnienia sztucznej murawy na boiskach sportowych.” Wprowadzenie takiej regulacji byłoby istotnie negatywnym czynnikiem.

Kapitalizacja 27,4 mln zł C/Z=12