S4E [NewConnect]

S4E to spółka, która od lipca 2019 r. jest częścią grupy ALSO – jednego z największych dystrybutorów sprzętu IT w Polsce (część grupy ALSO Holding ze Szwajcarii).

We wrześniu 2022 r. nastąpiła zmiana zarządu. Do zarządu spółki powołana została Magdalena Świątek, która jest jednoczenie CFO ALSO Polska. A w listopadzie 2022 r. zarząd został uzupełniony o Arkadiusza Możdżenia, który wcześniej był odpowiedzialny za sprzedaż.

Działalność spółki:
„Spółka zajmuje się sprzedażą urządzeń i oprogramowania światowych liderów rynku pamięci masowych, rozwiązań sieciowych oraz platformy serwerowej występując w charakterze dystrybutora z wartością dodaną (VAD). Działalność Spółki skupiona jest na dostarczaniu, poprzez sieć firm partnerskich, zaawansowanych technologicznie rozwiązań do wszystkich sektorów i przedsiębiorstw.
Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez partnerów, którzy dostarczają produkty końcowemu użytkownikowi”

Spółka jest dystrybutorem rozwiązań DELL, Huawei, Hitachi, Commvault, Quantum i innych.

Przychody w Q2’23 wyniosły 90 mln zł (+36%). Spółka od wielu kwartałów utrzymuje wysoką dynamikę sprzedaży.

Bardziej skomplikowana jest sprawa związana z rentownością.
Marża na sprzedaży brutto w Q2’23 wyniosła 10,8% i jest to istotny wzrost w porównaniu do Q1’23 (5,6%). Niestety nie znalazłem wyjaśnienia tak zmiennej marży i tym samym trudno mi powiedzieć, czego można się spodziewać w kolejnych kwartałach.

Zysk netto wyniósł 3,8 mln zł i jest to rekordowy wynik kwartalny.

Polecam wywiad z przedstawicielami ALSO i S4E : https://itreseller.com.pl/grupa-also-be … zen-z-s4e/
Jak mówi w nim Arkadiusz Możdżeń (członek zarządu) :
S4E rocznie realizuje ponad 1000 projektów. Od roku 2019 skoncentrowaliśmy się na naszych głównych vendorach, czyli przede wszystkim Dell, Huawei, Hitachi, Commvault, Quantum – to są nasze główne motory napędowe biznesu.
Między 60 a 70% (projektów) to jest datacenter
W tej działalności o takiej charakterystyce w Polsce jesteśmy unikalni.”

Patrząc na dynamikę przychodów spółka imponuje.
Jeżeli jeszcze ustabilizuje marżę to może generować coraz wyższe zyski.
Kluczowe wydaje się tempo wzrostu rynku IT w obszarach działalności spółki (storage, networking itd.).

Spółka nie wypłaca dywidend. Zysk za 2022 r. przeznaczony został na pokrycie strat z lat ubiegłych. Niepokryte straty wynoszą teraz tylko 1,1 mln zł, czyli spółka po zakończeniu 2023 r. będzie miała zdolność do wypłaty dywidendy. Grupa ALSO Holding wypłaca dywidendę co roku, a na kontach S4E jest teraz 28 mln zł gotówki. Kapitały są niskie (18 mln zł), zobowiązania 145 mln zł (w tym 62 mln zł zobowiązania serwisowe). Pytanie, czy spółka będzie musiała dalej budować kapitały czy jednak zacznie część przeznaczać na dywidendy.

Kapitalizacja 36 mln zł (mocny skok w sierpniu po publikacji wyników Q2’23).
C/Z = 5,4
Płynność na giełdzie niestety niska.