ATREM – zysk kwartalny po raz pierwszy od ponad 4 lat

Grupa Atrem działa w branży inżynieryjnej i wykonuje prace związane z automatyką przemysłową i elektroenergetyką (m.in OZE). Grupa realizuje zlecenia zarówno jako generalny wykonawca inwestycji, jak również podwykonawca największych grup budowlanych w Polsce.

ATREM został przejęty na początku 2019 roku przez Grupę Immobile.

Okazało się, że ATREM miało “wiele trupów w szafie” i potrzebna była głęboka restrukturyzacja.

Przez 17 kwartałów (!) spółka wykazywała stratę netto.

W Liście Zarządu opublikowanym przy okazji publikacji raportu rocznego za 2019 r. można przeczytać:

“Aktualny portfel zamówień, zmiany organizacyjne, które wprowadziliśmy już w 2019 roku, w połączeniu z wdrożonymi narzędziami do oceny ryzyk biznesowych, zarządzania płynnością kontraktów oraz kontroli i dyscypliny ponoszenia kosztów, już wkrótce znajdą pozytywne odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki.”

No i w 2 kwartale 2020 r. po raz pierwsze od ponad 4 lat pojawił się zysk netto!

Udało się to osiągnąć pomimo spadku przychodów.

Zakończone niskomarżowe kontrakty budowlane oraz znajdujące się na etapie projektowym nowe kontrakty i przerwy w realizacji związane z pandemią spowodowały, że przychody ze sprzedaży wyniosły 20 mln zł i były niższe o 37% r/r.

Spółka zapowiada jednak zwiększony obrót w II półroczu 2020 r.

Portfel rentownych zakontraktowanych zamówień zapewniających przychody Spółki w 2020 na poziomie ponad 114 mln PLN, co stanowi ponad 90% planowanych przychodów kontraktowych na 2020 rok oraz w 2021 i kolejnych latach na poziomie 92 mln PLN,” To oznacza, że planowane przychody na 2020 r. wynoszą ok. 125 mln zł.

Poprawa nastąpiła w obu segmentach, jednak kluczowa była zmiana w kontraktach z zakresu elektroenergetyki.

W raporcie spółka tłumaczy to  “polepszeniem rentowności na kontraktach wykonawczych, w szczególności w segmencie elektroenergetyki.

Jak widać skok marży ze sprzedaży brutto jest bardzo duży. Pytanie, czy trwały. Wydaje się, że trudno będzie utrzymać aż tak wysoką rentowność. Wg spółki obecny portfel kontraktów jest już rentowny, a zatem również w kolejnym kwartale można oczekiwać zysku.

Ciekawostką, która może bardzo poprawić sytuację ATREMU jest przetarg na budowę 3 tłoczni w ramach Baltic Pipe. Spółka wg informacji Pulsu Biznesu znajduje się na 2 miejscu w 2 przetargach (na trzy). Jednak oferent z najniższą ceną (włoski Max Streicher) wzbudza duże emocje w branży i obawy o rzetelność (https://biznesalert.pl/gaz-system-tlocznie-gazu-baltic-pipe-przetarg-energetyka/).  Może się okazać, że podczas trwającego procesu weryfikacji i negocjacji wyłoniony zostanie inny wykonawca (np. Atrem – jest to możliwe, bo przetarg jest zwolniony z rygorów postępowania publicznego). Ale to na razie spekulacje i trzeba pamiętać, że do realizacji Baltic Pipe wybrana została … włoska firma Saipem Limited.

Ze względu na realizację projektów dla OZE (np. budowa Farmy Wiatrowej Gaworzyce czy przebudowa stacji 110/15kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej) na spółkę rzucił się kapitał spekulacyjny windując kurs w górę o 100%. Skok ten jednak wykorzystały fundusze Quercus i OFE NN sprzedając część swoich akcji i schodząc poniżej 5%, co może zastanawiać.

Trochę wcześniej w lipcu spółka otrzymała roszczenie od TAURON Dystrybucja na kwotę 8,1 mln zł, którą uznaje za bezzasadne.

Aktualna kapitalizacja to zaledwie 19 mln zł.

 

Zapraszam do zapoznania się z szerszą analizą na Portalu Analiz : https://portalanaliz.pl/analiza/161/Atrem—wyniki-pierwszego-p%C3%B3%C5%82rocza-2020).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.