PURE BIOLOGICS – przeciwciała i aptamery

Pure Biologics to spółka utworzona w 2010 roku działająca w obszarze biotechnologii. Dysponuje nowoczesnym laboratorium we Wrocławskim Parku Technologicznym – większość sprzętu należy do WPT i jest wynajmowana.
Prezesem i współzałożycielem był dr Filip Jeleń – przez 15 lat naukowiec w Zakładzie Inżynierii Białka Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, odbył staż podoktorski w USA w grupie laureata nagrody Nobla prof. F. Murada. To w USA powstał pomysł stworzenia spółki badawczej, który zrealizował po powrocie ze Stanów.
Spółka zatrudnia ok. 80 osób, w tym duża część (ok. 40%) to osoby z tytułem doktora. Głównie są to osoby specjalizujące się w dziedzinie biotechnologii.

Historia spółki:

Pure Biologics jest firmą biofarmaceutyczną specjalizującą się w pracach badawczo-rozwojowych w obszarze innowacyjnych leków biologicznych, testów diagnostycznych i wyrobów medycznych o zastosowaniu terapeutycznym. Prowadzi także badania kontraktowe w zakresie selekcji cząsteczek aktywnych do zastosowań medycznych (przeciwciał i aptamerów) oraz produkcji, oczyszczania i analizy rekombinowanych białek i rozwoju metod pomiarowych.

W zakresie badań kontraktowych realizuje zlecenia na rzecz koncernów farmaceutycznych m.in. Polpharma, Adamed, Celon Pharma.

Jednak nadzieje inwestorów związane są własnymi projektami B&R z zakresu biomedycyny na które spółka uzyskała granty z NCBiR.

Pure Biologics jako pierwszy w Polsce podmiot inwestuje w rozwój nowych, innowacyjnych (nie generycznych ani biopodobnych) leków biologicznych, wyrobów medyczny i diagnostycznych, w których cząsteczką aktywną jest przeciwciało lub aptamer. Posiadane doświadczenie i know-how pozwalają Spółce podjąć wyzwanie, które jest aktualnie czołowym trendem w światowej farmaceutyce.
To co trzeba podkreślić, że spółka nie ma ambicji i możliwości opracowania leku i uzyskania wymaganych atestów i pozwoleń. Wyniki swoich badań chce sprzedać na I etapie badań klinicznych, a nawet na etapie badań przedklinicznych, co zdarza się często z badaniami w obszarach, w których działa spółka.

Kluczowe projekty dotyczą przeciwciał i aptamerów.
Spółka stworzyła platformy, które pozwalają na „wyławianie” pożądanych przeciwciał i aptamerów.

Platforma Pure Select 2 pozwala na selekcję in vitro rekombinowanych fragmentów przeciwciał ludzkich rozpoznających wybrany cel molekularny. W skrócie z morza szczepów bakterii wybiera się potrzebne przeciwciało wykazujące wymagane cechy.

PureApta jest innowacyjną modularną platformą selekcji in vitro modyfikowanych aptamerów o zastosowaniu terapeutycznym i diagnostycznym. Spółka Pure Biologics S.A. jako jedyna na polskim rynku wykorzystuje technikę selekcji aptamerów, korzystając z własnej platformy technologicznej.

Zatem mówiąc o początku drogi w stworzeniu nowych leków nie można pomijać faktu, że spółka ma już technologię pozyskiwania odpowiednich cząsteczek spełniających wymagania projektowe.

Projekty z zakresu wykorzystania przeciwciał
Przeciwciała to białka wydzielane przez komórki układu immunologicznego, które charakteryzują się do rozpoznawania antygenów. Jest to część układu odpornościowego człowieka.

Naukowcy na całym świecie pracują nad modyfikacją przeciwciał zwiększając ich zdolność do działania na wrogie organizmowi komórki np. nowotworowe.

PB001 MULTIBODY
Celem projektu jest opracowanie bispecyficznego przeciwciała rekombinowanego (Multibody), które będzie kandydatem na lek immunoterapeutyczny dla pacjentów chorujących na raka jelita grubego.
W efekcie działania Multibody, blokada aktywności komórek cytotoksycznych zostanie zniesiona, co umożliwi im aktywne zwalczanie komórek nowotworowych.
Uzyskane wyniki pozwolą skomercjalizować rezultaty projektu w formie licencji udzielonej dużej firmie farmaceutycznej.

Harmonogram realizacji projektu:

Wartość projektu 32 mln zł. Dofinansowania z NCBiR 24 mln zł.
Jest to pierwszy z kluczowych projektów, na który spółka dostała dofinansowanie z NCBiR.

PB003 PUREACTIVATOR
W ramach projektu PureActivator opracowany zostanie kandydat na lek wzmacniający pracę układu odpornościowego pacjentów i kierujący naturalne mechanizmy immunologiczne ludzkiego ciała przeciwko komórkom złośliwym w sposób precyzyjny, tak by zmniejszyć wpływ na otaczające tkanki zdrowe.
Projekt zakłada opracowanie bimodalnego białka fuzyjnego (BBF).

Wartość projektu 39,9 mln zł. Dofinansowanie z NCBiR 30,1 mln zł.

Projekty z zakresu wykorzystania aptamerów
Aptamery to fragmenty DNA lub RNA, które wiążą się z określoną cząsteczką.
Aptamery są trwałe (w przeciwieństwie do białek), ale szybko usuwane z organizmu.
Dlatego Spółka opracowuje wyrób medyczny, a nie lek z użyciem aptamerów.

PB002 APTAPHERESIS
Rezultatem projektu ma być wyrób medyczny o zastosowaniu terapeutycznym do leczenia pacjentów chorych na rzadką chorobę neurodegeneracyjną o napadowym przebiegu nazywaną Zespołem Devica.
Opracowany wyrób medyczny oparty ma być o technikę aferezy (oczyszczanie pozaukładowe) i wzbogacony o aktywność aptamerów.

Filtr aptamerowy ma pozwolić wyławiać szkodliwe cząsteczki (aptamery mają zdolność „przyklejania” się) bez niszczenia całej fauny bakteryjnej krwi.

Wartość projektu 14,3 mln zł. Dofinansowania NCBiR 10,5 mln zł.

Podsumowanie

Spółka chce realizować po 2-3 projekty w każdym z obszarów:  przeciwciał i aptamerów.
Projekty dotyczące przeciwciał są obarczone większym ryzykiem powodzenia, ale z wyższą premią w przypadku sukcesu.
Projekt aptamerowy ma wyższe prawdopodobieństwo powodzenia, ale mniejszy potencjał zysku.
Zazwyczaj sprzedaż projektów następuje w schemacie wypłaty dużej kwoty ufront i potem premie za osiąganie kolejnych etapów doprowadzających do stworzenia leku końcowego. Ewentualnie mały procent od sprzedaży gotowego leku.

Spółka działa w nowych obszarach biotechnologicznych, dysponuje kadrą naukową i sprzętem laboratoryjnym. Opracowała technologię selekcji przeciwciał i aptamerów. Wydaje się, że ma szanse na stworzenia odpowiednich przeciwciał i aptamerów, które potem mogą być wykorzystane do produkcji leków immunologicznych i wyrobów medycznych. Po wejściu na NewConnect i ostatniej emisji ma zabezpieczone środki na wkład własny do realizowanych projektów wydaje się, że na okres około roku. Rozwijająca się działalność usługowa ma też zwiększać środki własne. Można też oczekiwać, że w przypadku kolejnych emisji znajdą się chętni do zainwestowania w tak ciekawy obszar.

Trzeba jednak pamiętać, że tego typu działalność badawcza jest obarczona ponadstandardowymi ryzykami. Nie ma tu stałych, pewnych przychodów, a pewne są tylko koszty. Sukcesem będzie komercjalizacja projektu – któregokolwiek. A na razie spółka musi pokazywać, że osiąga kolejne etapy projektu.
Ewentualna komercjalizacja projektu to perspektywa 2021-2022 roku najwcześniej.

 

Relacja ze Spotkania z Inwestorami w siedzibie spółki

Na Forum Portalu Analiz : https://portalanaliz.pl/forum/viewtopic.php?f=3&p=1689&t=158&sid=d02a438fe7dc920ee4c3330eb58aee6e#p1686