PGS Software – analiza przekrojowa

PGS Software to spółka dywidendowa o silnych fundamentach i dobrych perspektywach.

Analiza przekrojowa spółki została opublikowana na Portalu Analiz : https://portalanaliz.pl/analiza/52/Analiza-PGS-Software-SA/

Obecnie głównym wyzwaniem wydaje się utrzymanie dynamicznego wzrostu sprzedaży pomimo tracenia przewagi cenowej. Spółka chce to osiągnąć poprzez rozwój kompetencji, specjalizację w zakresie desingu i rozwiązań chmurowych, a także poprzez rozbudowę zespołu sprzedażowego i zwiększanie nakładów na marketing.

 

Spis treści analizy przekrojowej: