Mo-BRUK – oferta publiczna

Mo-BRUK jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych. Spółka, dzięki zrealizowanym inwestycjom w linie do unieszkodliwiania odpadów, jest w stanie zutylizować zdecydowaną większość rodzajów odpadów powstających w Polsce.
Branża w której działa spółka charakteryzuje się dynamicznym rozwojem. Wynika on przede wszystkim ze zmiany legislacji w zakresie prawa ochrony środowiska oraz przepisów dotyczących odpadów (zarówno w ustawodawstwie polskim, jak i europejskim), które wymuszają utylizację szkodliwych odpadów, materiałów i substancji w określony sposób. Dodatkowym aspektem prorozwojowym jest rozwój świadomości ekologicznej społeczeństwa, czego efektem jest wzrost popytu na usługi związane z utylizacją odpadów.
Do 2030 r. Polska musi osiągnąć poziom 60 proc. odpadów poddanych recyklingowi i kompostowaniu oraz do 10 proc. ograniczyć składowanie odpadów. Aktualnie wskaźniki te dla Polski wynoszą odpowiednio 34 proc. i 42 proc. To sprawia, że w ciągu kolejnych lat popyt na usługi Mo-BRUK-u powinien rosnąć.

Działalność można podzielić na 3 segmenty:

  • stabilizacja odpadów,
  • produkcja paliwa alternatywnego
  • spalanie odpadów

Wyniki 2020 roku są po 3 kwartałach znakomite -to zasługa znacznego skoku cen za świadczone usługi.

Przychody na poszczególne segmenty:

A zatem czy warto wziąć udział w obecnie trwającej ofercie publicznej?

 

Czasu do decyzji nie ma dużo (zapisy do 23 listopada). Więcej informacji o spółce i perspektywach znajdziesz w analizie na Portalu Analiz : https://portalanaliz.pl/analiza/192/Analiza-Mo-BRUK—oferta-publiczna/

 


PortalAnaliz.pl to portal dla inwestorów szukających rzetelnych analiz fundamentalnych i informacji o spółkach giełdowych.

Już 886 aktywnych abonentów korzysta z przygotowywanych analiz i wymienia się informacjami na Forum i czacie inwestorskim.

Sprawdź nasze analizy : LINK


 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.