AUTOPARTNER – udany rok

Po tej spółce można spodziewać się rozwoju i ona to potwierdza z każdym rokiem. 
Wyniki za 2018 roku były nieznacznie lepsze od prognoz, które przedstawiłem w analizie przekrojowej na Portalu Analiz, a to oznacza zgodnie z moimi oczekiwaniami 3 razy lepsze r/r w samym 4 kwartale.

Wcześniej o spółce: link

Analiza przekrojowa na Portalu Analiz : link
Analiza opublikowana 15 lutego 2019 r. przy kursie 3,93 zł. Dziś 4,75 zł +20%.

Moja prognoza zysku netto za 2018 rok wynosiła 57,1 mln zł. Jest 58,6 mln zł.

W 4 kwartale 2017 roku zysk netto wynosił zaledwie 4,2 mln zł. Ja szacowałem 11,6 mln zł, a jest 13,1 mln zł, czyli 3-krotnie więcej.

Skąd taki skok?
Fragment z analizy przekrojowej:

W IV kw. 2017 r. Grupa przeprowadziła akcję pozyskania odbiorców sklepowych i hurtowych m.in. wyprzedając słabo rotujące
towary. Efekt był taki, że spadła marża ze sprzedaży brutto. Pytanie, czy w tym roku również została przeprowadzona
analogiczna akcja? Kto wie, czy to nie był ruch związany z „optymalizacją” wyniku w świetle wymagań programu
motywacyjnego. Patrząc na słabszą dynamikę sprzedaży w listopadzie i grudniu możliwe, że jednak nie było aż tak mocnych
akcji wyprzedażowych. 
Zakładam, że marża brutto obniżyła się w IV kw. do 25,5%, koszty sprzedaży wyniosły 12,0%, a magazynowania 6,5%.
Szacuję, że EBIT wyniósł 16,2 mln zł, EBITDA 18,4 mln zł, a zysk netto 11,6 mln zł.”

I jak widać po wyniku tym razem nie było dużych wyprzedaży.
Przychody w 2018 roku wyniosły 1 155 mln zł (+26,1%). Grupa utrzymuje bardzo wysoką dynamikę wspieraną dużym importem samochodów i wysoką rejestracją aut. A co będzie po dalszym rozwinięciu 500+ ?! Można zakładać utrzymanie wysokiego poziomu importu aut, co sprzyja dystrybutorom części zamiennych takim jak AutoPartner.
Grupa w 2018 roku nieznacznie zwiększyła marżę ze sprzedaży brutto z 26,5% do 26,6%. Koszty magazynowania i ogólnego zarządu wzrosły w tempie porównywalnym ze sprzedażą, jednak niższą dynamikę miały koszty sprzedaży (+16,8%), co pozwoliło zwiększyć marżę ze sprzedaży netto.
Koszty finansowe w 2018 roku były niższe (brak strat na wycenie kontraktów), co dodatkowo poprawiło wyniki.
Zysk netto w 2018 roku wyniósł 58,6 mln zł (+68% !).
Perspektywy dla Grupy na 2019 rok są bardzo dobre. Po styczniu i lutym (czyli słabszych miesiącach) przychody wzrosły o 24%.
W grudniu Piotr Janta (członek zarządu) potwierdził wypłatę pierwszy raz dywidendy za 2018 rok (link). Jeśli będzie to raczej niska. Prezes w swoim liście podkreśla : „Od lat reinwestujemy zysk„, co zapewne ma studzić oczekiwania dywidendowe.