Ułatwienia dla branży fotowoltalicznej – stroną również spółki giełdowe

21 listopada zawarta została umowa pomiędzy NFOŚiGW z 5 spółkami z branży fotowoltalicznej, która usprawnia proces przyjmowania wniosków do programu “Mój prąd” (https://biznesalert.pl/nfosigw-ulatwia-branzy-fotowoltaicznej-wspolprace-przy-programie-moj-prad/)

Zgodnie z ustalonymi zasadami współpracy instalatorzy PV mają możliwość pakietowego przekazywania wniosków do NFOŚiGW – jednorazowo więcej niż 20 – o dofinansowanie dla swoich klientów.

Popatrzmy, jakie spółki zainteresowane są pakietowym przekazywaniem wniosków – czyli są to spółki, które chcą realizować instalacje fotowoltaliczne w ramach programu w dużej ilości.

Strony umowy:

  • Columbus Energy S.A. – spółka notowana na NewConnect
  • Soon Energy Poland Sp. z o.o – spółka, której 46%  udziałów ma EUROTEL notowany na GPW
  • Stilo Energy S.A.
  • Media Broker Group Sp. z o.o.
  • Zielona-Energia.com Klimczyk, Fonfara Sp. J.

 

Columbus Energy to gwiazda NewConnect ostatnich miesięcy. W ciągu 6 miesięcy kurs wzrósł o 750% !!!

Moda na fotowoltalikę i oczekiwanie rekordowych zysków dzięki programowi “Mój prąd” spowodowało, że wycena spółki wynosi teraz 607 mln zł !!! Przy takich poziomach pojawia się oczywiście pytanie czy Columbus jest w stanie sprostać tym oczekiwaniom.

Soon Energy Spo. z o.o. w 46% należy do EUROTELa. To spółka znana głównie z salonów iDream (sprzedaż produktów Apple), Play, T-Mobile i nc+. Fotowoltalika to dopiero niewielka część tego biznesu. Jeżeli Soon Energy zawarł umowę z NFOŚiGW w sprawie pakietowego przekazywanie wniosków to widać, że też chce aktywnie zaangażować się w udział w programie “Mój prąd” – czyli wsparcia mikroinstalacji fotowoltalicznych.

Eurotel nie jest na pewno gwiazdą giełdy, bo wyceniana jest na 88 mln zł przy C/Z=6,7. Ile może być warta połowa spółki fotowoltalicznej? Na razie pewnie niewiele. Wyniki kolejnych kwartałów z programem “Mój prąd” pokażą, czy Soon Energy będzie miał istotny udział w tym torcie.

Oczywiście trudno teraz oceniać jakie wyniki osiągnie Columus Energy i Soon Energy, jednak dynamicznie rosnąca liczba składanych wniosków wskazuje, że powinny nastąpić skokowe wzrosty przychodów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.