VESTOR DM traci licencję maklerską

To kolejny dom maklerski, który traci licencję.

KNF poinformowała, że naruszenia były związane z prowadzeniem przez Vestor w latach 2016-2017 usługi oferowania instrumentów finansowych.

„W szczególności dotyczyło to oferowania przez Dom Maklerski, ze świadomością zamieszczenia w warunkach emisji obligacji emitowanych przez FAS Polska sp. z o.o. (następnie przekształcony w FAS Polska SA, dalej FAS), nieprawdziwych informacji dotyczących zobowiązań przeterminowanych” – napisano w komunikacie.

Oby czyszczenie rynku doprowadziło do poważnego traktowania inwestorów.

Komunikat: http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/34217605,knf-cofa-zezwolenie-na-prowadzenie-dzialalnosci-maklerskiej-przez-vestor-dm