Raport NBP o rynku mieszkaniowym

NBP opublikowała raport za 2018 rok o rynku mieszkaniowym : https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/rynek_nieruchomosci/index1.html

Kilka wniosków z niego:

  •  firmom deweloperskim udało się w znaczącym stopniu przerzucić na nabywców szybko rosnące koszty budowy mieszkań.
  • deweloperzy zakładają akceptację coraz wyższych cen przez kupujących.
  • podmioty inwestujące w mieszkania na wynajem osiągały wyższe nominalne stopy zwrotu (liczone jako różnice w poziomach stóp
    procentowych) niż z obligacji skarbowych lub depozytów bankowych oraz podobne do zyskiwanych z inwestycji w nieruchomości komercyjne.
  • Wskaźnik czasu wyprzedaży mieszkań będących w ofercie na rynkach pierwotnych 7 miast nieznacznie wzrósł w porównaniu do poprzedniego roku i na koniec 2018 r. wyniósł ok. 3,1 kwartału. Nadal oznacza to szybką sprzedaż pojawiających się ofert i ograniczenie możliwości wyboru mieszkań dla nabywców.
  • Korzystna koniunktura na pierwotnym rynku mieszkaniowym oraz w budownictwie infrastrukturalnym nie przyniosła jak dotąd dużym firmom budowlanym znaczących korzyści ekonomicznych porównywalnych z deweloperami
  • Na rynku powierzchni handlowych kolejny rok z rzędu obserwowano zmniejszanie się udziału nowo oddanej powierzchni do zasobu. Może to oznaczać, że zasób rynkowy wystarczająco zaspokaja popyt na tego typu powierzchnie.
  • W 2018 r. czynsze transakcyjne w budynkach biurowych klasy A (notowane w euro/mkw./m-c) w Warszawie kontynuowały lekki trend spadkowy, w pozostałych miastach były stabilne.

Oczywiście warto pamiętać, że to już wnioski z danych sprzed 9 miesięcy.