Obligacje korporacyjne czyli 7% rocznie

Pewnie większość Polaków słyszała o obligacjach skarbowych, które są jednym z ulubionych sposobów oszczędzania długoterminowego.

Kto kupił rok temu obligacje skarbowe indeksowane inflacją zaciera teraz ręce.

O tych instrumentach napisałem tu : https://gazetagieldowa.pl/edukacja/obligacje-rodzinne-500/https://gazetagieldowa.pl/edukacja/podstawy-cz-3-obligacje-skarbowe/


Innym sposobem inwestowania są obligacje korporacyjne, które dają możliwość osiągania zysków istotnie wyższych niż lokaty bankowe, ale (UWAGA!) z dodatkowym ryzykiem.

Obligacje korporacyjne są formą pożyczania środków na działalność przedsiębiorstwa (analogicznie do kredytu bankowego), dlatego najważniejsza jest zdolność emitenta do zwrotu tych środków.

Unikać trzeba super wyglądających ofert po kilkanaście procent rocznie – nawet jeżeli zabezpieczone są hipotekami. Zbyt wysoka stopa procentowa to zawsze sygnał ostrzegawczy – albo jest to dopiero początkowy okres działalności albo sytuacja płynnościowa jest trudna.

Trzeba unikać:

  • spółek w trudnej sytuacji finansowej
  • strat-upów, czy spółek na początkowym etapie działalności
  • zbyt wysokooprocentowanych obligacji
  • obligacji oferowanych przez naciągaczy, którzy np. wcześniej pracowali w biurach maklerskich i „pozostawili” sobie dane telefoniczne klientów i wydzwaniają z super ofertami

Natomiast warto inwestować w duże podmioty, które działają z sukcesem od dawna, w szczególności spółki giełdowe, które muszą co kwartał podawać dane finansowe (ale te w dobrej kondycji finansowej).

Warto też inwestować w obligacje, które maja być wprowadzone na Catalyst – to daje szansę na sprzedaż posiadanych obligacji przed terminem wykupu (czasem biura maklerskie oferujące obligacje pośredniczą w sprzedaży obligacji nienotowanych).

Dopiero w dalszej kolejności jest sposób zabezpieczenia obligacji. Nie raz hipoteka czy poręczenie okazywały się niewystarczające do odzyskania środków albo proces ten ciągnął się latami.

 

A co otrzymujemy w zamian?

Możliwość inwestowania pieniędzy ze stopą procentową 6%-8% rocznie.

 

Dlatego warto zainteresować się obligacjami korporacyjnymi, ale z ostrożnością!

Sytuacja finansowa podmiotu jest znacznie ważniejsza niż oprocentowanie czy nawet zabezpieczenie.


O podstawach inwestowania w obligacje korporacyjne dowiesz się tu : https://www.rynekobligacji.com/obligacje-korporacyjne/

Analizy poszczególnych emitentów obligacji możesz przeczytać na Portalu Analiz.

Tu przykładowo analiza Marvipolu oferującego obecnie obligacje ze stopą WIBOR6M+4,5% czyli na dziś 7,65% : https://portalanaliz.pl/analiza/359/Marvipol—emisja-obligacji-P2021A