SUNEX pędzi

Blisko 100%-owy wzrost w ostatnich dwóch miesiącach zaliczyła spółka SUNEX. Znacząca poprawa wyników została zauważona przez rynek.

SUNEX to bohater giełdowy końcówki roku.

Przychody ze sprzedaży wzrosły o 40% w 2017 roku i o 48% w 2018 roku.

Po chudych latach SUNEX rozpoczął tłustsze lata.

SUNEX to producent pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz elementów do instalacji solarnych. Są to zatem produkty produkujące ciepło z OZE (słońce, ciepło w gruncie).
Spółki OZE są podatne na regulacje i programy pomocowe. Unia Europejska mocno naciska na zwiększanie wykorzystania OZE. To sprzyja spółce. Problemem jest niespójna polityka dla OZE w Polsce. Polska stawia na węgiel, a jednocześnie wydaje miliony na walkę ze smogiem. OZE traktowane jest czasem jako zło konieczne. Choć również i w tym zakresie pojawiają się programy wspierające np. niedawno uruchomiony program Czyste Powietrze.
Jako ciekawostkę można podać, że w poprzednich latach w ramach dofinansowania instalacji solarnych w Polsce sprzedawały się głównie importowane chińskie solary kiepskiej jakości czasem bez certyfikatów, a SUNEX nie sprzedał chyba ani jednego. Później nastąpiła przerwa w dofinansowaniu i wtedy padło wielu producentów, a SUNEX przetrwał dzięki eksportowi.
SUNEX w Polsce sprzedaje ok. 1/3 produkcji.

Po 3 kwartałach 2018 roku zysk netto wynosi 2,09 mln zł (vs. 0,85 mln zł rok wcześniej).

Kapitalizacja wynosi 19 mln zł.
Technicznie po tak silnych wzrostach można teraz oczekiwać realizacji zysków.

Szersza analiza spółki ukazała się na Forum Portalu Analiz w piątek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.