Quercus TFI – prognoza wyników I półrocza i całego 2017 roku

Wydawać by się mogło, że hossa na GPW powinna sprzyjać Quercusowi i napływy do funduszy akcyjnych zwiększą przychody, ale taki scenariusz się nie realizuje. Rosną aktywa w zarządzaniu, ale głównie dzięki funduszowi Ochrony Kapitału, czyli niskomarżowemu produktowi. 

Aktywa w zarządzaniu
Aktywa w zarządzaniu na koniec I półrocza wyniosły 4,9 mld zł i wzrosły od początku roku o 14%.

W największym stopniu za wzrost odpowiada Fundusz Ochrony Kapitału, który w tym roku zyskał 352 mln zł i rosnąc do 2,3 mld zł stanowi już 47% całości aktywów w zarządzaniu.
O 91 mln zł wzrósł Multistrategy FIZ dzięki nowym emisjom, a reszta słabo – ewentualne zmiany w głównej mierze wynikają ze wzrostu wartości jednostki, a nie napływom.

Dość symboliczny jest spadek aktywów funduszu Agresywnego (w okresie, gdy WIG mocno wzrósł), który był swego czasu najbardziej wizerunkowym funduszem Quercusa.
Stopy zwrotu
Trzeba niestety powiedzieć, że fundusze akcyjne i absolutnej stopy zwrotu nie radzą sobie dobrze, więc nie mają czym za bardzo zachęcać klientów do nowych wpłat.
WIG w I półroczu wzrósł o 18%.
Quercus Agresywny + 13%
Quercus Selektywny + 7,5%
Quercus Absolutnego Zwrotu + 5,3%
Quercus Absolute Return + 1,5%
Multistrategy FIZ + 2,5%
Trudno mówić o sukcesie inwestycyjnym porównując z WIG-iem, a to nie będzie wspierać sprzedaży. 
Dlatego motorem napędowym jest Fundusz Ochrony Kapitału, który zarobił w I półroczu 1,19%, co daje rocznie ok. 2,40% i jest bardzo dobrą płynną alternatywą dla lokat bankowych czy funduszy pieniężnych.
Opłata zmienna
Na razie „success-fee” naliczany jest przede wszystkim od funduszy, w których opłata zmienna zależy tylko od osiągnięcia zysku, a nie przekroczenia benchmarku.
Ochrona Kapitału 2,7 mln zł
Multistrategy 1,0 mln zł.
W sumie jest to ok. 4 mln zł.
Przypominam, że opłata zmienna księgowana jest w przychodach dopiero na koniec roku.
Prognoza wyników w I półroczu
Aktywa w zarządzaniu w ciągu roku wzrosły o 27% i analogicznie wzrosły przychody ze sprzedaży i zysk netto, który prognozuję, że w I półroczu wyniósł blisko 15 mln zł.
Prognoza wyników 2017 r.
Kluczowym założeniem jest poziom aktywów w zarządzaniu. Zakładam, że na koniec roku wyniosą one 5,2 mld zł.
Z tytułu „success-fee” dojdzie 8 mln zł (zakładam brak sukcesu w funduszach akcyjnych i absolutnej stopy zwrotu) i jest to założenie konserwatywne. Z tego 1 mln zł zostanie przekazane dystrybutorom.
Dywidenda / Skup akcji
O ile główni akcjonariusze nie zrozumieją, że brak dywidendy jest ze szkodą dla małych akcjonariuszy to znowu będzie skup na który pójdzie cały zysk.
Skup właśnie się zakończył i na następny trzeba poczekać 1 rok.
Po umorzeniu skupionych teraz akcji pozostanie 57,2 mln akcji, co przy obecnej cenie 6,00 zł daje kapitalizację 343 mln zł i prognozowaną stopę dywidendy 10%. Nieźle.
Patrząc jednak na historię wzrost kursu pod skup zazwyczaj następował w I kwartale.
Ryzyka / Szanse
Szansą jest większy wzrost aktywów w zarządzaniu, choć do tego wymagane jest ogólne pozytywne nastawienie inwestorów do akcji oraz lepsze wyniki inwestycyjne firmowych funduszy.
Ryzyko to przede wszystkim zmiana regulacji przy okazji wprowadzenia MIFID II (link).
Obniżenie opłaty za zarządzanie zmniejszy rentowność funduszy akcyjnych i absolutnej stopy zwrotu. Obniżenie jednorazowe opłaty do max. 2% zmniejszyłoby przychody o ok. 30 mln zł.
Oczywiście obniżą się też koszty sprzedaży, czyli głównie tzw. kick-back dla dystrybutorów (dzielenie się opłatą za zarządzanie).
I tu jest drugie ryzyko. Planowane jest zniesienie lub ograniczenie kick-backu, a to owszem zmniejszyłoby koszty sprzedaży, ale również może spowodować utratę dystrybutorów, co jest chyba największym ryzykiem.
Dlatego niezależne TFI (Quercus, Skarbiec, Altus) są obecnie pod presją niepewności, co do kształtu zmian prowizji i opłat. I dopiero ostateczna wersja tę niepewność zdejmie albo spowoduje wyprzedaż.

One thought on “Quercus TFI – prognoza wyników I półrocza i całego 2017 roku

Możliwość komentowania została wyłączona.