Przegląd wyników kwartalnych – II kw 2014

Kilka uwag po przeglądzie wybranych raportów za II kwartał. Nie jest to analiza tych spółek, a jedynie zwrócenie uwagi na kilka faktów.

Spółki: Agroliga, Alumast, BEP, Bomedia, Mo-Bruk, Nanotel, Otmuchów, Quercus, PGS Software

– Agroliga – spółka zarobiła blisko 0,5 mln EUR w I półroczu, ale kluczowy będzie III kwartał. Przychody w EUR są niższe niż rok temu z powodu osłabienia hrywny, natomiast wyższy r/r zysk tłumaczony jest poprawą procesów operacyjnych i wchodzeniem na bardziej dochodowe segmenty rynku. Ale Ukraina w dalszym ciągu nie jest celem inwestycyjnym ze względu na wojnę w Donbasie. I tym samym nawet wysokie zyski i niskie wskaźniki finansowe mogą przyciągnąć jedynie poszukiwaczy okazji niezrażonych ryzykiem politycznym. A dopiero zakończenie wojny zmieni sytuację.

Alumast – najważniejszym wydarzeniem była zgoda Komisji Europejskiej na udzielenie dotacji przez Ministerstwo Skarbu Państwa w kwocie 4,77 mln zł. A tym samym, po uzyskaniu tych środków otworzy się nowy rozdział w historii spółki. Jednym z warunków jest wkład własny 1,2 mln zł i zawarta została umowa objęcia akcji przez jednego z akcjonariuszy. Na razie I półrocze nie dawało za dużo optymizmu.

– BEP – Ciągle brak zapłaty za wystawioną fakturę sprzed 6 miesięcy. Jak napisałem wcześniej to jest dla mnie istotny test wiarygodności spółki. Należności przekraczają już 5 mln zł, przepływy operacyjne są ujemne i spółka posiłkuje się długiem. Na dzień 15 grudnia 2013 r. spółka posiadała 16 mln zł sadzonek miskanta o wartości ok. 45 gr za jedną czyli łącznie 7,2 mln zł. W 2014 r. ma być 23 mln sadzonek o wartości 11,7 mln zł (nie wiem jak ma się do tego dokonana już sprzedaż 9 mln sadzonek). Natomiast wycena spółki to ponad 20 mln zł. Spore oczekiwania zatem wobec niej. Ale pojawienie się nowego akcjonariusza i zakupy insiderów sugerują sukces przedsięwzięcia.
W II kwartale przychody wyniosły ok. 0,8 mln zł, choć do końca nie wiadomo z czego, bo nie ma info o sprzedaży sadzonek lub biomasy, a tylko lakoniczne stwierdzenie o sprzedaży usług.

Bomedia – słaby kwartał. Zaledwie 32 tys. zł zysku netto. Pomimo, że przychody r/r były wyższe o 35% to jednak zysk na sprzedaży był niższy o 11% r/r. Spółka tłumaczy to dodatkowymi kosztami związanymi z organizacją trzech konferencji „Marketingowe Rewolucje Branży Nieruchomości” (po których spółka sporo oczekuje), jednak nie jest to jedyny powód. Duży wzrost kosztów nastąpił w amortyzacji – 108 tys. zł vs. 28 tys. zł robi swoje. Na rosnącą amortyzację zwracałem już uwagę wcześniej (analiza). Stworzona sieć reklamowa (częściowo za środki unijne) obciąża teraz koszty (zarówno amortyzacja, jak i koszty uruchomienia), a przychodów na razie brak.
Rośnie za to wartość środków na koncie (0,55 mln zł). I tu pojawia się dylemat przed zarządzającymi spółką – oddać je akcjonariuszom czy zainwestować (pytanie w co?).
W przedstawionej strategii oprócz 2 oczywistych obszarów (poszerzanie bazy klientów i rozwój usług) pojawił się punkt – inwestycje w udziały spółek z branży. Jak są wolne środki to często pojawia się pokusa ich wydania np. na przejęcie konkurencji. Ale praktyka pokazuje, że czasem zamiast efektu synergii pojawia się nierówność 1+1<2. Ten obszar mają wspomagać nowi członkowie RN.  
W akcjonariacie ciągle jest Michelson Investment, który wcześniej informował o sprzedaży części posiadanych akcji i zejściu poniżej 10%. Można podejrzewać, że chce sprzedać pozostałą cześć, co zwiększa na razie presję na kurs akcji.
Pozytywny jest wzrost przychodów i duża wartość środków pieniężnych, pozytywny może być efekt organizowanych konferencji , ale również spółka obarczona jest ryzykami – komercjalizacja sieci reklamowej i ewentualne przejęcia. Choć i tak najważniejsza jest koniunktura w deweloperce.

Mo-Bruk – kluczowe wydarzenie typu „być albo nie być” wydarzyło się w sierpniu. Spółce udało się uplasować 20 mln zł obligacji, co przy wcześniej uzyskanym kredycie 30 mln zł pozwolił na wykup obligacji serii A.
Raport półroczny 27 sierpnia.

Nanotel – przyznam, że był to jeden z moich faworytów do upadłości, ale uplasowanie ponad 5 mln zł obligacji na początku lipca mocno poprawiło obraz spółki. Dodatkowe środki bardzo pomogły w napiętej sytuacji płynnościowej Nanotela, który ma teraz znacznie większe szanse na realizację zawartych umów na prace budowlane. Na koniec półrocza wartość zrealizowanych, a jeszcze nie zaksięgowanych prac budowlanych wyniosła rekordowe 10,9 mln zł. A 17 mln zł długu przy zaledwie 3,5 mln zł kapitałów to „kosmos”. Oby dzięki obligacjom udało im się poprawić przepływ środków.

 – Otmuchów – Po całym półroczu 5,34 mln zł zysku wygląda bardzo dobrze. Jednak w samym II kwartale było 1,4 mln zł. Również słowa Prezesa dotyczące II półrocza nie zapowiadają dużych wzrostów „Na wyniki II półrocza patrzymy spokojnie, ale bez nadmiernego optymizmu.
Nie zakładamy takich pozytywnych wzrostów, jakie miały miejsce w I
połowie roku
” (link). PWC „Odra” ma wyjść na plus, eksport ma rosnąć, ale w dalszym ciągu znacząca część produkcji jest niskomarżowa i zmiany cen surowców (cukier, kakao) istotnie wpływają na wyniki. Cukier ciągle spada,więc może wyniki będą lepsze niż to zapowiedział prezes. Choć cena kakao rośnie.

Quercus – Wynik netto w II kwartale 8,35 mln zł był zgodny z moimi oczekiwaniami (prognoza) i niższy od poprzedniego kwartału o 1,2 mln zł. W lipcu kolejny raz mocno spadły aktywa w zarządzaniu do 3,3 mld zł i można oczekiwać, że jeżeli nie zmieni się koniunktura na giełdzie to na koniec III kwartału może być już poniżej 3 mld zł. A to oznacza, że wynik w 3q wyniesie 6,5-7,0 mln zł. Wartość naliczonej (a nie zaksięgowanej jeszcze) opłaty zmiennej „success-fee) wyniosła po pół roku zaledwie 1,3 mln zł.
Marazm na giełdzie uderza jak widać w spółkę.

PGS Software – bardzo udany kwartał. Rekordowe przychody kwartalne (blisko 10 mln zł), i rekordowy zysk netto (2,45 mln zł) popchnęły kurs na nowy max 6,45 zł. Spółka pomimo dynamicznych wzrostów utrzymuje wysoką rentowność działalności i można oczekiwać, że w tym roku osiągnie 10 mln zł zysku.

One thought on “Przegląd wyników kwartalnych – II kw 2014

  • 6 września, 2014 o 6:20 pm
    Permalink

    Też mocno zainteresował mnie PGS Software, zobaczymy co im wyjdzie w najbliższych miesiącach.

Możliwość komentowania została wyłączona.