PlayWay – spór o miedzę

Zaskakująca sytuacja – jedna z istotnych premier tegorocznych PlayWay została ściągnięta ze Steam ze względu na roszczenie  UIG – Entertainment GmbH (link).

Sprawa zaczęła się w 2013 roku.


PlayWay wyprodukował grę Professional Farmer 2014 na zlecenie niemieckiej firmy UIG-Entertainment GmbH.

PlayWay wypowiedział później umowę zarzucając UIG naruszenie warunków. Zaczął się spór o to, kto i na co ma licencje.  A obie firmy produkowały niezależnie podobne produkty.

UIG wypuściło serię Professional Farmer

A PlayWay Farm Expert i najnowszy produkt Farm Manager 2018, który świetnie się zaczął sprzedawać.

I niespodziewanie do akcji wkroczyło UIG, a w obliczu konfliktu Steam zawiesił sprzedaż. Niestety ponieważ sprawa ciągnie się od 5 lat trudno oczekiwać, że nastąpi szybki kompromis (obie firmy mają konkurencyjne produkty), a ewentualny spór sądowy będzie ciągnął się latami.

O sporze pomiędzy PlayWay i UIG :

“Spółka pozostaje w sporze ze spółką UIG – Entertainment GmbH, którego przedmiotem jest naruszenie przez UIG – Entertainment GmbH umowy licencyjnej zawartej z Emitentem dotyczącej gry komputerowej Professional Farmer 2014 oraz wypowiedzenie tej umowy przez Emitenta w związku z naruszeniami, których dopuściła się spółka UIG – Entertainment GmbH. W odpowiedzi na powyższe UIG – Entertainment GmbH zarzuciła Emitentowi wykorzystanie do produkcji gier elementów z wcześniejszego projektu, do których prawa autorskie przysługują spółce UIG Entertainment GmbH oraz naruszenie licencji wyłącznej przyznanej na rzecz UIG Entertainment GmbH na grę komputerową „Pro Farm 2014”. Zdaniem Emitenta powyższe zarzuty są nieuzasadnione. Emitent podjął decyzję o niekierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego. W ocenie Emitenta, spór nie będzie miał istotnego wpływu na sytuację finansową lub rentowność Grupy. 
Przedmiotem negocjacji ze spółką UIG – Entertainment GmbH jest także kwestia wykorzystania przez UIG Entertainment GmbH majątkowych praw autorskich należących do Emitenta dotyczących gier Professional Farmer Collectors Edition, Professional Farmer Platinum Edition, Professional Farmer Good Ol’ Times DLC i Professional Farmer America DLC oraz naprawienia wyrządzonej szkody wynikłej z naruszenia autorskich praw majątkowych. Wykorzystywanie autorskich praw majątkowych następowało wbrew postanowieniom umowy licencyjnej zawartej pomiędzy Emitentem a UIG Entertainment GmbH w dniu 13 maja 2013 roku, na mocy której Emitent udzielił licencji na rzecz spółki UIG Entertainment GmbH wyłącznie na grę komputerową Agricultural Simulator 2014. Pismem z dnia 25 marca 2015 roku Emitent wezwał spółkę UIG Entertainment GmbH do zaprzestania naruszania majątkowych praw autorskich oraz naprawienia wyrządzonej szkody. Na Datę Prospektu spółka UIG Entertainment GmbH nie zastosowała się do wezwania Emitenta. Spółka nie zdecydowała się na skierowanie sprawy na drogę sądową. W ocenie Emitenta, spór nie będzie miał istotnego wpływu na sytuację finansową Grupy

Jak widać ma jednak wpływ – jest to realna utrata dochodu.
Wygląda na to, że PlayWay zbagatelizował sprawę i stał na stanowisku, że to UIG narusza licencje nie przejmując się przez lata roszczeniami drugiej strony.

W podobnym układzie wyprodukowana została przez PlayWay gra Professional Lumberjack 2015, ale tu sporu nie ma, bo PlayWay nie zrobił później analogicznej gry.

Oczywiście jest to tylko jedna z wielu gier w portfelu PlayWay.

2 thoughts on “PlayWay – spór o miedzę

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.