Octava

OCTAVA to spółka realizująca projekty deweloperskie. Jej sztandarowym projektem była budowa jednej z największych galerii handlowych we Wrocławiu – Magnolia Park, którą po zbudowaniu z niezłym zyskiem sprzedała, a potem w większości wypłaciła go akcjonariuszom (poprzez skup akcji). Większościowymi akcjonariuszami jest grupa Elliott International.
Od sprzedaży Magnolii Octava działa jakby w uśpieniu – koniunktura w budownictwie pogorszyła się i Octava realizuje tylko małe projekty -budowa mieszkań w Lublinie i Chełmie. Obecnie nowym projektem, który ma być zakończony w tym roku jest budowa biurowca w Warszawie na ulicy Jasnej.

Główne aktywa Octavy:
– 20 mln zł – środki pieniężne
– 20 mln zł – obligacje/udziały finansujące budowę biurowca Jasna Residence (6 tys. m2 powierzchni)
– 8,2 mln zł – 33 ha gruntu w centrum gminy Konstancin Jeziorna (w księgach 25 zł/m2)
– 6,3 mln zł – 6,3 ha w centrum Wałbrzycha ( w księgach 100 zł/m2)
– 5 mln zł – mieszkania w Lublinie i Chełmie do sprzedaży
Octava nie ma praktycznie zobowiązań. Kapitał własny Grupy wynosi 60,5 mln zł.

budynek – ul. Cyprysowa Lublin
Kapitalizacja spółki to niecałe 34 mln zł. Jeżeli od tej kwoty odejmiemy środki pieniężne (20 mln zł) to pozostałe aktywa wycenione są na 14 mln zł. To jest zdecydowanie poniżej rzeczywistej ich wartości.
C/WK= 0,56

Octava w przeciwieństwie do innych deweloperów podchodzi bardzo konserwatywnie do wyceny posiadanych gruntów. Pamiętam, że tuż przed sprzedażą Magnolii wyceniała posiadane grunty wokół galerii na 0 zł! Obecnie również postanowiła zniechęcić inwestorów i obniżyła (!) wycenę nieruchomości o blisko 8 mln zł. Dlatego w 2013 r. wykazała stratę netto 6,7 mln zł.
Patrzenie przez pryzmat zysków na Octavę jest bardzo mylące. W 2011 r. zysk wyniósł 131 mln zł, w 2012 r. 20 mln zł, a w 2013 r. strata -6,7 mln zł.
Czego można oczekiwać w 2014 r.?
Projekt budowy mieszkań w Lublinie (70 mieszkań) powinien przynieść Octavie zysk kilku milionów złotych. Natomiast istotny zysk Octava może wykazać w momencie spieniężenia biurowca przy Jasnej w Warszawie, choć może to nie nastąpić w 2014 r.
Podsumowanie:
Patrząc na aktywa Octavy można ocenić, że spółka jest na giełdzie niedowartościowana. Jednak widać, że Octavie nie zależy na wzroście kursu i zainteresowaniu inwestorów, dlatego notowana jest znacznie poniżej swojej wartości księgowej. Dopiero spieniężenie istotnej inwestycji (Jasna Residence) lub rozpoczęcie nowego dużego projektu deweloperskiego może istotnie wpłynąć na kurs. Natomiast niewielkie jest prawdopodobieństwo spadku kursu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.