Medica Pro Familia

Na prośbę czytelników kilka słów o Medical Pro Familia (MED).

Opis działalności

Podstawową spółką w grupie jest Medical Pro Familia Sp. z o.o. S.K.A., która prowadzi badania kliniczne faz II – IV dla firm farmaceutycznych w czterech własnych specjalistycznych Ośrodkach
zlokalizowanych w Warszawie, Katowicach, Gdyni i Krakowie.

Badania kliniczne służą zbadaniu czy lek jest bezpieczny i skuteczny w
swoim działaniu. Mogą mieć także wpływ na rozszerzenie wskazań do jego
stosowania. Dotyczą one zarówno leków kompletnie nowych – niedostępnych
na rynku, jak i tych dostępnych w dotychczasowej sprzedaży.
Co oznaczają te fazy?

Faza II (ok. 2 lat) – na większej grupie (20–300 osób). Ma na celu zbadanie klinicznej skuteczności terapii.
Faza III (ok. 3 lat) – randomizowane badania na dużej grupie pacjentów (300–3000
lub więcej osób). Ma na celu pełną ocenę skuteczności nowej terapii.
Faza IV – przedłużone badania kliniczne badające dokładniej bezpieczeństwo stosowania terapii po dopuszczeniu do sprzedaży.

Głównymi zleceniodawcami są firmy farmaceutyczne (bezpośrednio i pośrednio przez CRO -Contact Research Organization), które płacą za “przetestowanie” nowych produktów na pacjentach, którzy poddają się tym badaniom ze względu na to, że są one bezpłatne i mają szansę na terapię nowymi lekami, które mogą być jeszcze niedostępne w sprzedaży.
Istotną informacją (zgodnie z raportem rocznym spółki) jest to, że ryzyko przeprowadzenia badań (w tym odszkodowawcze) biorą na siebie firmy farmaceutyczne. To jest bardzo ważne.
MED w 4 ośrodkach zatrudnia lekarzy specjalistów i pozyskuje pacjentów przeprowadzając kilkuletnie badania nad lekami.
W Polsce głównymi wykonawcami badań klinicznych są państwowe szpitale. Jedynie kilka procent badań przeprowadzanych jest przez kliniki takie jak MED.
Przychody
Grupa pozyskuje nowe zlecenia, co wpływa na wzrost przychodów. Po 8 miesiącach 2014 r. są one już znacznie wyższe niż w 2013 r.
Warto jednak zwrócić uwagę na ich nieliniowość. W miesięcznych raportach widać duże skoki, co wynika zapewne z tego, że największe przychody z umowy spółka uzyskuje przy pierwszej wizycie pacjenta, a więc po rozpoczęciu badań. Kolejne wizyty, które trzeba przeprowadzać i ponosić ich koszty już nie są tak dochodowe.

Ciekawostka – w rekordowym sierpniu przy ok. 20 dniach roboczych wychodzi 30 wizyt dziennie, czyli ok. 7 na ośrodek. 
Wyniki finansowe
2013 rok był rozczarowaniem. Grupa poniosła stratę netto 673 tys. zł. Wynikało to (wg MED) ze zbyt niskiej średniej ceny wizyty pacjenta, mniejszej od planowanych ilości wizyt oraz kosztami uruchomienia nowych ośrodków. Grupa deklaruje, że nowe umowa zawiera już z wyższą ceną, a ośrodki zostały już powiększone (Warszawa) i w pełni uruchomione.
W I półroczu grupa wykazała już 438 tys. zł zysku netto.
Powtórzę jednak to, co napisałem już wyżej – znacząco większe przychody uzyskiwane są przy pierwszej wizycie niż kolejnych, co może mieć wpływ na pojawianie się przychodów i kosztów w różnych okresach.
Powyższa zasada niestety ma też wpływ na płynność.
Przepływy operacyjne jasno wskazują, że zapłata pojawia się dużo później niż zaksięgowane przychody.

To oznacza, że na razie trzeba dokładać do biznesu nowe środki.  I widać, że w ciągu pół roku łączna wartość zobowiązań zwiększyła się o ponad 50% z 1,66 mln zł do 2,52 mln zł.

Warto też popatrzeć na istotny wzrost rozliczeń międzyokresowych czynnych w aktywach. To już 2,78 mln zł. W tej pozycji mamy niezafakturowane przychody. Czyli moment zapłaty za nie może być naprawdę odległy, co wymusza na Grupie poważne zadanie zabezpieczania płynności spółki środkami z zewnątrz.

Podsumowanie

Grupa MED działa w ciekawej i unikalnej branży badań klinicznych konkurując głównie ze szpitalami państwowymi. Zwiększa przychody i liczbę obsługiwanych wizyt lekarskich. Jednak model płatności powoduje, że istotnym czynnikiem dla bezpieczeństwa grupy jest zabezpieczanie płynności do czasu zapłaty za zrealizowane badania.

2 myśli na temat “Medica Pro Familia

  • Marzec 26, 2016 o 8:29 am
    Permalink

    Aktualnie przymusowy wykup przez NEUCA po 6zł.Było warto .

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.