Magellan i MWTrade


Magellan i MWTrade to giełdowe spółki oferujące usługi finansowe dla sektora medycznego i w coraz większym stopniu dla jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych. Łącznie ich aktywa wynoszą blisko 2 mld zł (MAG 1,35 mld zł, MWT 0,63 mld zł). Spółki w ostatnich latach rozwinęły się znakomicie. Zaczynając od działalności windykacyjnej czy jak to kiedyś niektórzy mówili „skupowaniu złych długów szpitali” (różne opinie miały na ten temat niepłacące szpitale, a inne dostawcy, którzy nie otrzymali pieniędzy) obecnie oferują wiele różnych sposobów finansowania działalności jednostek medycznych z rozwijającą się częścią finansowania inwestycji. Należy jednak pamiętać, że marże jakie oferują te spółki są wyższe niż w bankach, bo same pozyskują środki poprzez kredyty i obligacje.
Sprzedaż rośnie i wyniki się poprawiają.

2013 rok był bardzo udany dla akcjonariuszy – kursy rosły bardzo dynamicznie, jednak w 2014 r. już tak dobrze nie było (MAG -17%, MWT -11,4%) i to pomimo dalszego wzrostu biznesu,  najwyższych w historii zysków i obniżenia stóp procentowych, co pomniejszyło koszt finansowania. Oczywiście sam klimat giełdowy nie sprzyjał wzrostom.
Cesje wierzytelności
Podstawą ich rozwoju była słaba kondycja finansowa szpitali publicznych, w tym dużo zobowiązań wymagalnych i problem z uzyskaniem kredytów. Jednocześnie dostawcy sprzętu i usług do szpitali cierpieli z powodu braku płatności – stąd spore było zapotrzebowanie na cesje należności, poręczenia czy gwarancje spłaty.
De facto w szpitalach głównym finansującym dług są dostawcy i robią to tak naprawdę pod przymusem – po prostu szpitale w przypadku braku pieniędzy przeciągają termin płatności. Przez lata szpitale broniły się też przed tym, aby ich wierzytelności dostawcy mogli sprzedawać innym firmom, które już nie były tak chętne do bezkarnego czekania na zapłatę. Stąd pojawiały się umowne zakazy cesji czy zlecania windykacji zewnętrznym podmiotom bez zgody szpitala. Również ustawodawca wspomógł publiczne szpitale wprowadzając ustawowe ograniczenie cesji, który w ustawie o działalności leczniczej z 2011 roku przybrał bardzo rozszerzoną formę:
Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący.”
Tym samym to już organ założycielski musi wyrażać zgodę na cesję i inne czynności prawne mające analogiczny wynik.
Magellan dość długo upierał się, że poręczenie nie podlega temu zakazowi i ciągle oferował ten produkt. Jednak po długich bataliach sądowych w czerwcu 2014 r. aż Sąd Najwyższy musiał stwierdzić, że takie poręczenia są niezgodne z prawem (wyrok SN).
W ostatnim wywiadzie z prezesem Kawalcem przyznał, ze wycofali poręczenie z oferowanych produktów (wywiad). Jednak dalej na stronie Magellana wśród oferowanych produktów znajduje się gwarancja (gwarancja).
Produkty takie są bardziej dochodowe od pożyczek, bo to dostawca sprzętu płaci najpierw za udzielone poręczenie (czy gwarancję), a potem często szpital płaci dodatkowo odsetki ustawowe i koszty rozłożenia spłaty na raty.
W sprawozdaniach Magellana poręczenia i gwarancje znajdują się w tzw. kontraktacji pozabilansowej, która w pierwszych 3 kwartałach 2014 r. wyniosła 472 mln zł ws. 513 mln zł w analogicznym kwartale 2013 r. (spadek o 17% związany zapewne też ze wspomnianym orzeczeniem SN).
Obniżenie odsetek ustawowych z 13% do 8%
W grudniu 2014 r. został w Polsce obniżony poziom odsetek ustawowych i to drastycznie z 13% do 8%. Cieszą się nieterminowi dłużnicy, a martwią się przedsiębiorcy, bo kara za opóźnienie płatności jest teraz znacznie mniejsza, ale też i finansujący – szczególnie Ci, którzy na tych odsetkach zarabiali.
Szpitale oczywiście cieszą się, bo przy 2,2 mln zł zobowiązań wymagalnych od których wierzyciele mają prawo naliczać odsetki niższe aż o 5% to spora oszczędność, ale kłopot dla dostawców i firm finansujących.
Oprocentowanie obligacji MWT na Catalyst wynosi 6%-7%. Odsetki ustawowe 8%. Różnica jest teraz niewielka. Magellan ma zapewne niższy koszt (bo duży może więcej), ale podobny problem. Pytanie czy szpitale zaakceptują koszt finansowania powyżej odsetek ustawowych? Trudno tak założyć.
A to może utrudnić sprzedaż.
Podsumowanie
Magellan i MWTrade rozwijają się dynamicznie i posiadają silną pozycję w rynku usług finansowych dla sektora medycznego – zarówno szpitali (publicznych i niepublicznych), jak i dostawców sprzętu i usług do szpitali. Poszerzają swoją działalności na jednostki samorządu terytorialnego, a Magellan rozwija działalność zagraniczną (Czechy, Słowacja, Hiszpania), która staje się coraz istotniejsza.
Jednak w 2014 r. pojawiły się pewne przeszkody, które mogą utrudnić im tak dynamiczny wzrost – obniżka odsetek ustawowych i niekorzystny wyrok Sądu Najwyższego.

PS. Ciekawostka
Najbardziej zadłużoną gminą w Polsce jest Rewal (ranking)
A tu wykaz zobowiązań z MAG i MWT (link strona 49):

i opinia RIO (link strona 50):

3 komentarze do “Magellan i MWTrade

 • 27 stycznia, 2015 o 1:34 pm
  Permalink

  Można prosić o analizę Wind mobile

 • 2 lutego, 2015 o 6:06 am
  Permalink

  Dołączam sie dponiższej prośby.

 • 2 września, 2015 o 7:06 am
  Permalink

  Coś te wyniki tak drastycznie się nie pogarszają .
  Może przychody z nowych umów jeszcze mocno nie wpływają na zyski.
  Przydała by się jakaś podpowiedź .

Możliwość komentowania została wyłączona.