M.W.TRADE – dużo gotówki i nowe otwarcie

M.W.Trade to spółka, która wyszła w 2022 r. z grupy GETIN Holding.

Głównym akcjonariuszem został współzałożyciel spółki i wieloletni jej prezes Rafał Wasilewski.

Obecnie spółka obsługuje spadający portfel wierzytelności finansowych (finansowanie SPZOZ i jst), jednak w tym obszarze działalność jest już nieopłacalna, dlatego szuka nowych obszarów działalności.

Możemy przeczytać w liście prezesa:

W związku z planowaną zmianą działalności istotny nie jest sam wynik, ale bilans i ocena, jakie zasoby ma spółka.

AKTYWA

Gotówka 23,8m

Portfel wierzytelności 10,8m

Pozostałe (głównie środki trwałe) 2,2m

PASYWA

Kapitał własny 29,4m

Zobowiązania związane z portfelem 6,6m

Pozostałe 0,8m

Jak widać w aktywach jest blisko 24 mln zł gotówki, która może być użyta do sfinansowania nowej działalności.

 

Kapitalizacja na dzień publikacji raportu rocznego (23.03.2023 r.) = 14 mln zł – poniżej poziomu wolnej gotówki.