11bit


11bit to producent wieloplatformowych gier komputerowych notowany na NewConnect. Spółka  wypuściła dobrze ocenianą serię gier Anomaly – Anomaly:Warzone Earth (ocena metacritic.com 78-94 w zależnosci od platformy), Anomaly Korea, Anomaly 2 i dostępna od kilku dni Anomaly Defenders. Tworzone są one na różne platformy – PC, PS3, iOS i Android. Są to gry typu „tower defense” bardzo popularne wśród graczy. Patrząc na oceny i opinie ekspertów i graczy ta seria gier jest sukcesem 11bit studios.
Anomaly Defenders

Wyniki

Nie ma jeszcze zaudytowanego raportu rocznego, ale w raporcie za IV kwartał spółka wykazała w 2013 r. 5,7 mln zł przychodów tj. +19% r/r i 1,0 mln zł zysku netto -24 r/r. (raport za IV kw.)

Niestety podobnie jak u kilku innych omawianych komputerowych spółek producenckich także i wyniki 11bit zniekształcone są rachunkową zasadą współmierności kosztów do dochodów. Można to opisać tak: spółka ponosi koszty na wytworzenie produktów z myślą o przyszłej sprzedaży, ale zanim zostaną sprzedane trafiają one do zapasów z oczekiwaniem, że sprzedaż nastąpi w
przyszłym okresie. Praktyka spółek giełdowych pokazuje, że zazwyczaj ta zasada mocno poprawia wyniki, a zapasy potrafią rosnąć i rosnąć. 
Wykres z przychodami pokazuje jaka część to rzeczywista sprzedaż, a jaka to przychody memoriałowe czyli produkcja na magazyn. A zapasy cały czas rosną i wynoszą już blisko 4 mln zł.
Są to de facto poniesione koszty na produkcję, które jeszcze nie mają odpowiednika w przychodach. Ale trzeba pamiętać, że gry mają swoją żywotność i potencjał sprzedażowy największy jest na początku, więc stały wzrost zapasów nie jest dobrym wskaźnikiem.
Popatrzmy zatem ile gotówki uzyskało 11bit ze swojej działalności. Poniższy wykres przedstawia sumę przepływów z działalności operacyjnej i inwestycyjnej. Dlaczego tak? Bo przy takiej działalności nie ma tu istotnych nakładów inwestycyjnych na majątek trwały, więc chcę popatrzeć czy spółka zarabia cash, czy musi dokładać z kasy lub zewnątrz. Minus oznacza, że spółka ten niedobór musi finansować posiadaną gotówką lub środkami z zewnątrz, a nadwyżka to wpływ do kasy spółki.
Jak widać tylko w 2011 zostały wygenerowane dodatnie przepływy, a w pozostałych okresach trzeba dokładać do działalności. Jest to zastanawiające, że pomimo, że spółka wyprodukowała całkiem niezłe gry to nie jest w stanie generować istotnych dodatnich przepływów, które pokryją koszty. Choć plusem jest to, że rosną przychody ze sprzedaży produktów (tj. bez zmiany stanu).
Na rachunku jest ponad 3,3 mln zł środków pieniężnych, więc przy braku długu sytuacja płynnościowa jest ciągle bardzo dobra.
Nowym produktem 11bit jest portal sprzedaży gier – GamesRepublic, który ma już 100 tys. użytkowników. Ciekawy pomysł, który z czasem może okazać się bardziej dochodowy od produkcji gier. Konkurencja mocna – m.in. steam, więc jest to spore wyzwanie.

Rynek wycenia spółkę na 28 mln zł.  A więc patrząc na wyniki, przepływy czy kapitały (7,4 mln zł) oczekuje naprawdę dużo po spółce.