ZM KANIA – audytor odmówił wydania opinii

BDO wydał opinię z zastrzeżeniem do sprawozdania półrocznego. ZM KANIA szybko rozwiązała umowę z audytorem. Ale nowy audytor poszedł jeszcze dalej – odmówił wydania opinii do sprawozdania rocznego i wskazał obszary, które stanowiły podstawę odmowy. I są to bardzo poważne rzeczy.

W tym kontekście nie ma sensu analizować samych wyników, bo bez pozytywnej opinii audytora nie są one wiarygodne.

Co napisał audytor:

1.W pozycji „pozostałe należności krótkoterminowe” w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka prezentuje wierzytelność z tytułu przekazanej zaliczki na zakup udziałów w kwocie 96,5 mln złotych. Wierzytelność ta wynika z umowy zawartej w dniu 23 września 2013 roku, której przedmiotem było zobowiązanie się przez Kontrahenta Spółki do nabycia i sprzedaży udziałów Staropolskie Specjały Sp. z o.o. Na wartość zaliczki składało się przeniesienie wierzytelności od dwóch innych kontrahentów oraz praw do akcji jednostki notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..
Termin realizacji tej umowy był kilkukrotnie przedłużany i na dzień naszego sprawozdania z badania termin ten przypada na dzień 31 grudnia 2019 roku.

2. Należności z tytułu dostaw i usług od innego kontrahenta Spółki wynosiły 337,5 mln zł na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz 223,0 mln złotych na dzień 31 grudnia 2017 roku.
Na mocy porozumienia z dnia 31 grudnia 2017 roku termin spłaty wszystkich należności na dzień 31 grudnia 2017 roku przesunięto do dnia 31 grudnia 2018 roku. Następnie na mocy porozumienia z dnia 31 grudnia 2018 roku spłatę wszystkich należności na dzień 31 grudnia 2018 roku przesunięto do dnia 31 grudnia 2019 roku. W związku z zawarciem powyższych porozumień wartość należność w sprawozdaniu finansowym prezentowana jest jako należność nieprzeterminowana.

3. Spółka w sprawozdaniu z sytuacji finansowej sporządzonym na 31 grudnia 2018 roku oraz na 31 grudnia 2017 roku wykazuje „wartość firmy z nabycia ZCP” w kwocie 223,7 mln zł.

Jednakże w trakcie badania nie byliśmy w stanie uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów badania, potwierdzających, iż przejęcie ZCP mogło zostać rozliczone zgodnie z MSSF 3 i tym samym, czy wartość firmy z nabycia ZCP w kwocie 223,7 mln zł oraz wartość kapitałów własnych Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku nie zawiera istotnego zniekształcenia.

4. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności.
W nocie 37.3 do sprawozdania finansowego Zarząd Spółki informuje o zapadalności w dniu 24 czerwca 2019 roku obligacji w kwocie 50 mln zł, a w nocie 34 do sprawozdania finansowego o kredytach, w kwocie 150 mln złotych, z terminami zapadalności przypadającymi na pierwszą połowę 2019 roku. W nocie 9 do sprawozdania finansowego Zarząd Spółki wskazał, iż przygotuje się do emisji nowych obligacji oraz przygotowuje aplikację kredytową do odnowienia kredytów w czerwcu 2019 roku.
W toku badania Zarząd Spółki nie przedstawił nam wystarczających i odpowiednich dowodów badania umożliwiających ocenę przyjętego założenia o możliwości przedłużenia wyżej wymienionego finansowania oraz potencjalnych źródeł alternatywnego finansowania działalności w okresie co najmniej do końca 2019 roku. W związku z powyższym nie jesteśmy w stanie ocenić racjonalności przyjętego założenia kontynuacji działalności

2 komentarze do “ZM KANIA – audytor odmówił wydania opinii

 • 2 maja, 2019 o 6:16 pm
  Permalink

  Paweł,

  Ja miałem.już spory zysk na tym papierze. Oczywiście to była spekulacja, więc za.małą część portfela. Dzisiaj oddałem resztę ze stratą…Tutaj jest wiele zagrożeń. Po pierwsze: przy tej spółce kombinowało PTI. Nie wiem, czy oni nie mają zarzutów prokuratorskich albo, czy już nie siedzą w pierdlu…Drugi aspekt to ten wehikuł inwestycyjny zarejestrowany w raju podatkowym. Mam dziwne przeczucie, że tam się odbywa permanentny insider trading…

  Może wrócę do tego papieru, ale póki co wolę chronić kapitał. No bo jak będzie „zawieszka” to zostalbym z ręką w nocniku…

  Pozdrawiam.

 • 2 maja, 2019 o 10:22 pm
  Permalink

  Każdy z tych 4 punktów sam w sobie jest dużym czerwonym światłem, które właściwie powinno powiedzieć nam, żeby poważnie się zastanowić zanim będzie chciało się zainwestować w spółkę. A combo 2 i 4? Szkoda gadać.

  Paweł

Możliwość komentowania została wyłączona.