Webinar z Sebastianem Buczkiem – Prezesem Quercus TFI

Już w ten piątek o godz. 14.00 PortalAnaliz.pl organizuje webinar z Sebastianem Buczkiem – Prezesem Quercus TFI.

Link : https://www.youtube.com/watch?v=7qYYrEt4MB0


QUERCUS TFI to niezależne Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Jego „twarzą” jest współzałożyciel i Prezes Sebastian Buczek – jedna z najbardziej znanych osób w środowisku giełdowym.

Aktywa w zarządzaniu zbliżają się do 4 mld zł.

Fundusz Ochrony Kapitału ma 1,23 mld zł aktywów.

Fundusz Dłużny Krótkoterminowy 549 mln zł.

Fundusz Agresywny 531 mln zł.

I to ten ostatni jest hitem tegorocznym. Od początku roku zarobił 46% !

Dzięki tak dobrym wynikom ma dużo wpłat i jego aktywa w bieżącym roku zwiększyły się o 140%.

QUERCUS TFI osiąga przychody z opłaty stałej i zmiennej.

Opłata stała naliczana jest co miesiąc w przychody, natomiast opłata zmienna tylko na koniec roku i jest uzależniona od osiągniętego rezultatu.

Widać to po wynikach kwartalnych:

Na koniec czerwca naliczona, ale nie zaksięgowana opłata zmienna wynosiła 14,8 mln zł.

Jeżeli fundusze dalej będą osiągać dodatnią stopę zwrotu to można oczekiwać dodatkowych przychodów z tego tytułu na koniec roku.