NWZ EFEKT – zarejestruj się!

Dostałem prośbę o opublikowanie apelu do akcjonariuszy EFEKTU w sprawie NWZ dotyczącego emisji akcji.

Tu opis na stronie SII : https://www.sii.org.pl/13682/ochrona-praw/biezace-interwencje/kg-efekt-publikuje-proponowana-cene-emisyjna-akcji.html#ak13682

Opis działań akcjonariuszy mniejszościowych : https://www.bankier.pl/forum/temat_pilne-gdzie-jestesmy-i-co-robic,37694733.html

“Dla wszystkich, którzy chcą wziąć udział w NWZ Efektu, a warto (!), a w szczególności z akcji serii EE, których jest najwięcej (to one rozstrzygną o wynikach głosowania), musicie złożyć do swoich domów maklerskich najpóźniej w środę 17 czerwca 2020 r. w godzinach pracy następującą dyspozycję. Zróbcie to kanałami elektronicznymi lub pocztą wewnętrzną lub przez telefon lub pisemnie, ważne by było tak 1:1 [jeśli macie kilka rachunków, podajcie ich numery; w ostatnim akapicie wpiszcie swój adres e-mail]. Warto byłoby żebyście odebrali tak wystawione zaświadczenie osobiście lub pilną drogą korespondencyjną od waszych domów maklerskich by móc go przekazać Waszym pełnomocnikom lub Efektowi w oryginale [o tym później jak będziemy bliżej walnego; będziecie mogli udzielić pełnomocnictw elektronicznych albo SII albo innym akcjonariuszom, którzy przypilnują interesów mniejszości na tym walnym]. I nie dajcie wmówić sobie, że się nie da – macie pełne prawo do uzyskania takiego zaświadczenia na podstawie Art. 406(3) par. 2 kodeksu spółek handlowych):

“Działając jako akcjonariusz Korporacji Gospodarczej „efekt” SA (“Spółka”) w związku ze zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki (“NWZ”) na dzień 2 lipca 2020 r. (dzień rejestracji to 16 czerwca 2020 r.) [rb 17/2020], niniejszym zwracam się do domu maklerskiego o wystawienie mi imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZA obejmującym wszystkie posiadane przeze mnie akcje Spółki na moim rachunku(-ach) inwestycyjnym(-ych) [JEŚLI MACIE KILKA RACHUNKÓW, NP. PODSTWOWY, IKE, IKZE, NAPISZCIE NUMERY]. Proszę o wyszczególnienie w treści świadectwa osobno liczby akcji Spółki wprowadzonych do obrotu giełdowego oznaczonych kodem PLEFEKT00018 oraz akcji serii EE oznaczone kodem PLEFEKT00075, które zostały przyjęte do KDPW warunkowo, ale jeszcze nie zostały wprowadzone do obrotu giełdowego i zasymilowane z już notowanymi akcjami Spółki [Rb 26/2020].

Rozróżnienie tych akcji w treści zaświadczenia jest niezbędne, gdyż na liście osób uprawnionych do udziału w NWZ, którą KDPW przekaże Spółce, akcje notowane oznaczone kodem PLEFEKT00018, będą uwidocznione, a akcje serii EE oznaczone kodem PLEFEKT00075 nie będą widoczne i podstawa do ich uwzględnienia będzie właśnie wystawione przez dom maklerski zaświadczenie.

Proszę o przesłanie skanu wystawionego zaświadczenia na mój adres e-mail XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX w formacie pdf bez szyfrowania go hasłem (dokument ten będę musiał od razu przekazać Spółce w celu uwzględnienia wszystkich posiadanych przeze mnie akcji na liście osób uprawnionych do udziału w NWZ).

W przypadku odmowy wystawienia takiego zaświadczenia, proszę o podanie na piśmie powodów takiej odmowy.

Opłatę za wystawie zaświadczenia (zaświadczeń), proszę pobrać z mojego rachunku inwestycyjnego.””


Nie posiadam akcji EFEKTU i nie znam obecnej sytuacji spółki. Proszę kierować ewentualne pytania do osób, które się zaangażowały w sprawie poprawy sytuacji akcjonariuszy mniejszościowych (można je znaleźć np. na  forum PortalAnaliz.pl lub bankier.pl) lub do SII : interwencje@sii.org.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.