KSG AGRO – otoczenie sprzyja

Dziś szaleństwo na akcjach ukraińskich maluchów – KSG Agro, Milkiland czy Agroton. Wzrosty po kilkadziesiąt procent.

Zazwyczaj jak kapitał spekulacyjny ciągnie w taki sposób spółki to trzeba uważać, bo cel jest jeden – oddać tzw. „ulicy” drożej.

Jednak analizując KSG Agro oceniam, że jest tam wartość, która nie do końca była w pełni oddana w wycenie spółki, choć nie będę określał, jaka wycena jest fair.

Działalność

KSG Agro to ukraiński holding rolniczy.

Spółka po aneksji Krymu miała duże problemy – utraciła grunty na Krymie oraz nie była w stanie obsługiwać długu. Musiała przejść proces restrukturyzacji finansowej i dopiero w 2020 r. spłaciła ostatni przeterminowany kredyt w USD.

Teren działalności:

W działalności Grupy występują 2 kluczowe segmenty:

  • hodowla trzody chlewnej
  • uprawa – pszenicy, jęczmienia, rzepaku, kukurydzy i słonecznika

Wyniki 2020 r. i 1 półrocza 2021 r. dotknięte były wydarzeniami jednorazowymi.

W 1 półroczu 2021 r. ze struktury Grupy wyłączone zostały 3 zadłużone spółki, dzięki czemu KSG Agro wykazało zysk +$12,9m.

Wyniki poszczególnych segmentów

Segment hodowli wykazuje stabilne przychody, a wynik zależy od cen żywca na Ukrainie.

Na segment upraw wpływa zarówno osiągana wydajność z ha, jak i ceny sprzedaży. Pszenica, jęczmień i rzepak mają zasiew na jesień i żniwa latem. Natomiast słonecznik i kukurydza maja cykl wiosna-jesień.

 

KSG Agro podała już informację o zrealizowanych zbiorach pszenicy i jęczmienia oraz początkowej wydajności zbiorów kukurydzy i słonecznika. Są one lepsze od zeszłorocznych.

Również cena żywca wieprzowego wzrosła.


Szczegóły znajdziesz w analizie na Portalu Analiz : https://portalanaliz.pl/analiza/330/Analiza-KSG-AGRO . Tam też jest szacunek jak mogą zwiększyć się przychody w segmencie upraw zbóż.