Analiza IMS po 2 kwartale

IMS to grupa zajmująca się usługami reklamowymi.

Analiza IMS przekrojowa dostępna jest na Portalu Analiz : https://portalanaliz.pl/analiza/46/Analiza-grupy-IMS-SA

2 kwartał był udany, choć do pełni zadowolenia jeszcze trochę brakuje.

Przychody wzrosły o 17,% r/r do 14,6 mln zł.

Korzystnie na przychody wpłynął późniejszy termin Wielkanocy. W związku z tym przychody z usług reklamowych również przesunęły się częściowo na 2 kwartał.

Liczba punktów z usługą abonamentową audio/video wzrosła do blisko 15 tys. Dynamicznie rośnie liczba abonamentów ekonomicznych – jest to zasługa przejęcia pod koniec 2018 roku konkurencyjnej spółki APR i zatrudnieniu ok. 30 handlowców. Dziś IMS poinformował o pozyskaniu 293 nowych punktów z usługami sensorycznymi (http://biznes.pap.pl/pl/news/all/info/2799252,prawie-300-nowych-punktow-z-uslugami-marketingu-sensorycznego-od-grupy-kapitalowej-ims-s-a–(centrum-prasowe)). To w dużej mierze zasługa nowego zespołu handlowego.

 

Przychody w 2k19 z abonamentów audio/wideo były niższe niż w 1k19, co wynikało z jednorazowego przychodu z instalacji urządzeń audio w nowopozyskanej sieci. W kolejnych kwartałach wzrost punktów abonamentowych powinien przełożyć się na wzrost przychodów. Potencjalny rynek (szczególnie dla abonamentów ekonomicznych) to kilkaset tysięcy punktów handlowych i usługowych w Polsce.

Liczba abonamentów aroma osiągnęła rekordowy historycznie poziom blisko 2 mln zł. Ten segment zostanie wsparty już niedługo nowym urządzeniem projektowanym przez IMS w ramach projektu Aroma Next Generation, która ma być oszczędniejsze ze względu na bieżącą kontrolę online oraz otworzyć rynki zagraniczne dla Grupy.

Rozbudowa zespołu handlowców oraz strategiczna kampania reklamowa spowodowały, że marża na sprzedaży spadła. Sam zysk netto po dużo słabszym 1 kwartale był na poziomie porównywalnym r/r.

3 kwartał ze względu na niższe wydatki reklamowe firm jest sezonowo słabszy. Dzięki nowym lokalizacjom można oczekiwać wyższych przychodów r/r o ok.15%-20%, choć sam zysk netto raczej będzie w pobliżu zeszłorocznego. To raczej od 4 kwartału należy liczyć na poprawę zysku.

Warto też pamiętać o prowadzeniu strategicznego projektu tworzenia własnych baz muzycznych. IMS liczy, że w ciągu 2-3 lat może to być nowy istotny segment działalności i generować milionowe przychody ze sprzedaży licencji.

IMS to spółka, która traktuje bardzo poważnie swoich akcjonariuszy. Wypłaca corocznie dywidendę, prowadzi skup akcji i na wysokim poziomie jest komunikacja z inwestorami. A do tego rośnie i ma potencjał do rozwoju poza granicami kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.