DECORA pokazuje rewelacyjne wyniki

Kilka dni temu napisałem, że wstępne wyniki Plastboxu pokazują, że marże producentów wyrobów z tworzyw sztucznych są wysokie oraz wyniki spółek DECORA, KGL, SUWARY będą w 3 kwartale mocne : https://gazetagieldowa.pl/spolki-gpw/wstepne-wyniki-plastbox/

I faktycznie wstępne wyniki DECORY w Q3 są rekordowe zarówno pod względem przychodów, jak i wyników.

W komunikacie możemy przeczytać o wynikach: “Zmiana wynika ze wzrostu popytu ze strony Klientów Grupy Kapitałowej Emitenta, ze struktury sprzedaży produktów, niższych cen nabycia surowców oraz wyższych kursów walutowych.”

DECORA to była pierwsza spółka, której analizę przekrojową przygotowałem dla Portalu Analiz : https://portalanaliz.pl/analiza/3/Analiza-sp%C3%B3%C5%82ki-Decora. Analiza została opublikowana 8 września 2018 roku przy kursie 10,45 zł. Obecnie wynosi 31,50 zł.  Z uwzględnieniem dywidend w ciągu roku kurs wzrósł o 225%.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.