COGNOR i RADPOL

Na Portalu Analiz są analizy po wynikach kwartalnych spółek COGNOR i RADPOL.

RADPOL

30 października spółka Radpol opublikowała wyniki finansowe za 3 kwartał 2019 roku. Uwagę przyciągają mniejsze niż rok wcześniej przychody, ale za to większe zyski. I to jest kolejny kwartał, w którym spółka odnotowuje poprawę wyników.

Widać też pewien powiew świeżości po wprowadzeniu na początku 2019 roku Pani prezes Anny Kułach, która wcześniej była wiceprezesem i współautorem opublikowanej rok wcześniej strategii na lata 2018-2021. Pojawia się sporo aktualności na stronie internetowej, ożyły media społecznościowe. Są nowe produkty w ofercie, katalogi. A teraz na przykład trwa wyprzedaż zapasów.

Czy jest zatem szansa na trwałą zmianę wcześniejszego negatywnego trendu na wynikach?

Pod linkiem krótkie omówienie wyników i aktualnej sytuacji spółki Radpol (dostęp bezpłatny po zarejestrowaniu) : https://portalanaliz.pl/analiza/79/Analiza-Radpol—wyniki-Q3-2019-roku

 

COGNOR

Cognor w Q3 2019 roku osiągnął przychody 400 mln zł wobec 551 mln zł rok wcześniej i 516 mln zł w Q2 2019 roku. Zysk netto (strata) spółki wyniósł -1 mln zł wobec +34 mln zł rok wcześniej i +17 mln zł w Q2 2019 roku.

Wyniki trzeciego kwartału 2019 roku okazały się rozczarowujące, poniżej oczekiwań analityków, poniżej moich oczekiwań, ale również poniżej wcześniejszych zapowiedzi zarządu. To niestety kolejny raz, kiedy wsłuchując się w przewidywania zarządu odnośnie kolejnego okresu, spotyka mnie rozczarowanie.

Analizę wyników zaczynamy od sytuacji makroekonomicznej. Trzeci kwartał 2019 roku, zgodnie z informacjami ze spółki, przyniósł znaczne spowolnienie wzrostu globalnej produkcji stali, do zaledwie 1,9%. Na ogólnie dodatni odczyt wpłynęła wyłącznie dynamika Chin, gdzie produkcja stali przyrosła o 5,5% w porównaniu do trzeciego kwartału 2018 roku. Tradycyjnie hutnicy w Unii Europejskiej (UE28), w tym i w Polsce, zanotowali cięcia produkcji o odpowiednio 3,3% i 13,8%. Ale i na pozostałych głównych rynkach dynamika była negatywna, również w USA, gdzie ilość wytworzonej stali spadła o 1,2%.

Ogólnie mamy zatem do czynienia ze spadkiem produkcji na europejskim rynku stali. Cognor „dostosował” się do tego trendu i w Q3 2019 roku sprzedał łącznie o 22% mniej swoich wyrobów niż rok wcześniej (!). Spółka większy niż rynkowy spadek sprzedaży tłumaczy również przedłużoną przerwą remontową w jednej ze swoich hut z uwagi na szerszy zakres prac remontowych. Dodatkowo spadające ceny stali spowodowały, że przychody ze sprzedaży spadły więcej wartościowo niż ilościowo, bo o 27,4%.

Link do analizy : https://portalanaliz.pl/analiza/80/Analiza-Cognor—wyniki-Q3-2019-roku

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.