Analiza grupy BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA

W sierpniu dla Portalu Analiz przygotowałem analizę spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ.

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ to czołowy dostawca opakowań z tektury i papieru. Współpracuje głównie z dużymi koncernami międzynarodowymi m.in. Procter&Gamble, McDonald’s, Henkel, Avon, Colgate. Przynależność do niemieckiej Grupy rlc pozwala na wspólne negocjowanie umów z dostawcami czy realizację umów zwieranych na poziomie Grupy rlc.

Przychody ze sprzedaży w 2018 roku wyniosły 222 mln zł, co oznacza zaledwie +0,6% wzrostu. Związane jest to m.in. z utratą
w 2017 roku znaczącego klienta – Grupy Mondelez, który realizował zamówienia jeszcze na początku 2017 roku.

Rosnące koszty pracy i surowców, mniej korzystny mix produktów oraz słabsze wyniki działalności hotelarskiej spółki POSBAU
spowodowały obniżenie marży ze sprzedaży oraz spadek EBITDA i zysku netto.

Jednak wyniki I kwartału 2019 roku i wstępne po I półroczu 2019 r. pokazują przełom w tej niekorzystnej tendencji z lat 2016-
2018.

Obecnie grupa BSC realizuje plan inwestycyjny o wartości ok. 100 mln zł w latach 2018-2019 w ramach którego wybudowany został nowy zakład produkcyjny z magazynem oraz zakupione zostały nowe urządzenia produkcyjne. Te inwestycje pozwolą na zwiększenie mocy produkcyjnych o 40%-60% do 2021 roku.

Pełna analiza na Portalu Analiz : https://portalanaliz.pl/analiza/56/Analiza-grupy-BSC-DRUKARNIA-OPAKOWA%C5%83-SA/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.