Kompleks

Grupa Konsultingowo–Inżynieryjna Kompleks SA ma swoją niszę i jest w niej liderem. To największy dostawca na rynku basenów publicznych.

Obecna jest też w dynamicznie rozwijającym się rynku sprzedaży basenów prywatnych. Osobnym segmentem jest produkcja dla przemysłu rur kompozytowych Termo-Tech i systemów wentylacji chemoodpornej Chemo-Went.

rurociąg_Termotech
W 2011 roku GKI Kompleks SA debiutował na rynku NewConnect pozyskując bez problemu 3,875 mln zł (redukcja zapisów wyniosła 30%). Środki te zostały przeznaczone na uruchomienie i rozwój produkcji systemów z tworzyw sztucznych dla przemysłu – Termo-Tech i Chemo-Went. Ma to być druga noga, na której oprze się rozwój grupy i która staje się priorytetową w obliczu spowolnienia, jakie odczuł rynek inwestycji w nowe baseny. Efekty działań w tym segmencie widać w przychodach ze sprzedaży w pierwszych miesiącach bieżącego roku.
Wyniki
2013 rok nie był udany dla GKI Kompleks. Przychody ze sprzedaży (20,9 mln zł) spadły aż o 19% r/r, zysk ze sprzedaży (0,97 mln zł) o 46% r/r, a zysk netto (0,48 mln zł) m.in. w związku z utworzonymi odpisami na należności obniżył się o 50% r/r. Debiutując na NC spółka deklarowała coroczną wypłatę dywidendy, na którą będzie przeznaczać co najmniej 50% zysku. Za 2013 r. ma to być 5 gr na akcję, co daje stopę dywidendy 3,7%.
C/Z=17,7
C/WK=0,83
Początek bieżącego roku wygląda na oczekiwaną przez spółkę poprawę wyników. Przychody ze sprzedaży po pierwszych 2 miesiącach są wyższe o 43 r/r.
Jednocześnie spółka deklaruje, że dzięki wyższej sprzedaży systemów Termo-Tech i Chemo-Went wzrosła rentowność sprzedaży do 6% (w 2013 r. 4,6%), co dałoby ponad 200 tys. zł zysku na sprzedaży.
Szykuje się więc rekordowy wynik za I kwartał, gdyż dodatkowo w związku z ugodą z wierzycielem w marcu rozwiązana została rezerwa w kwocie 457 tys. zł. 
Rysy na pozytywnym obrazie grupy
I tu wchodzimy w te mniej pozytywne informacje.
Rozwiązanie rezerwy nie wynika z otrzymania środków pieniężnych, a jedynie z nabycia nieruchomości od wierzyciela i wzajemnej kompensacie, gdzie dodatkowo Kompleks zapłacił 750 tys. zł. Jest to więc niepracująca nieruchomość kupiona za 1,2 mln zł, która dopiero ma być sprzedana. W księgach jest też inna niepracująca nieruchomość – teren kupiony za 0,9 mln zł w WSSE Invest-Park w Wałbrzychu, gdzie miał być budowany zakład produkcyjny, a obecnie jest ona na sprzedaż.
Niepokojącą sytuacją jest wysoki poziom należności – na koniec 2013 r. wynosiły one 9,4 mln zł, co przy rocznych przychodach 20,9 mln zł powoduje, że wskaźnik obrotu należnościami wynosi aż 164 dni (w 2012 r. 143 dni, w 2011 r. 118 dni, a w 2010 r. 91 dni). A więc niestety on rośnie, co sygnalizuje kłopoty z terminowym odzyskiwaniem należności. W 2013 r. grupa zaksięgowała ponad 200 tys. zł odsetek w przychodach finansowych, z których większość to odsetki od niezapłaconych należności. 
Podsumowanie
Po słabym 2013 roku GKI Kompleks pokazał pozytywne informacje w pierwszych miesiącach 2014 roku dzięki zwiększeniu sprzedaży systemów dla przemysłu. Ta działka powinna stać się drugą nogą grupy. Szykuje się rekordowy wynik za I kwartał w związku z rozwiązaniem rezerwy na należności zagrożone. Jednak niepokoi ogólnie wysoki poziom należności i rosnący wskaźnik obrotu należnościami, co rodzi ryzyko tworzenia odpisów w kolejnych okresach.

PS. Raport miesięczny za marzec opublikowany dziś (14.04) niestety nie potwierdził dobrej passy sprzedażowej z początku roku. W marcu 2014 r. przychody były o 2% niższa niż rok wcześniej. Natomiast wynik faktycznie był wyjątkowo wysoki. (raport za marzec )

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.