Raport New Connect 2021 r.

Większość spółek z rynku New Connect opublikowało wyniki za 4 kwartał 2021 r. i cały rok 2021 r.

To pozwala na pierwsze podsumowanie tego, co się dzieje na tym rynku na gorąco nie czekając aż wszyscy pokażą wyniki po audytach.

Raport zawiera:

– statystyki

– spółki o najwyższej kapitalizacji

– spółki o najwyższej stopie dywidendy

– spółki o największym obrocie ze szczegółową analizą tych najbardziej popularnych w 4 kwartale 2021 r. – MPAY, BLOOBER, FARM51, DRAGO, 4MASS, CREOTECH, COLUMBUS, BAKED GAMES

– spółki, które poprawiły przychody i wyniki roczne co najmniej o 10% z analizą ok. 20 wybranych spółek

 

Cały raport to 40 stron o rynku NewConnect, który mam nadzieję, że pomoże w inwestowaniu na tym rynku

Link : https://portalanaliz.pl/analiza/378/Raport-rynku-New-Connect-2021/

Przykładowy opis spółki: