GEOTRANS – kolejny rekordowy kwartał

GEOTRANS opublikował wstępne wyniki za 2 kwartał 2020 r. 5,5 mln zł zysku netto to o 250% więcej r/r. Co kwartał to rekord co wynika z podpisanych umów.

Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska w segmencie zagospodarowania odpadów poprocesowych skupiającą się na wybranych niszach rynkowych.

Geotrans funkcjonuje w czterech segmentach: zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych, kompostu nienormowanego, ubocznych produktów spalania oraz świadczy usługi rekultywacji terenów zdegradowanych.

Spółka działa w modelu usługowym, to znaczy, że sama zatrudnia kilkanaście osób zajmujących się organizacją procesów , w tym dokumentacją, uzyskiwaniem pozwoleń, uczestniczeniem w przetargach itp. Działalność operacyjna związana z zagospodarowaniem odpadów zlecana jest podmiotom zewnętrznym. Głównie to są firmy transportowe oraz rolnicy, na których pola trafiają np. osady ściekowe. Dzięki takiemu modelowi biznesowemu majątek trwały spółki jest niewielki, a generowane zyski przekładają się na gotówkę w kasie. A gotówką spółka dzieli i zamierza się dzielić z inwestorami.

Więcej o spółce można dowiedzieć się z analizy przekrojowej z kwietnia na Portalu Analiz : https://gazetagieldowa.pl/spolki-new-connect/geotrans-wykorzystuje-swoja-nisze/

 

Dziś maksimum roczne.

 

PS. ” W ostatnich latach inwestowaliśmy w nowe lokalizacje oraz staraliśmy się o kolejne pozwolenia administracyjne, co w efekcie przełożyło się na skokowy wzrost wyników finansowych. Oczekujemy, że legislacja, której celem jest unormowanie rynku odpadów i ograniczenie szarej strefy oraz rosnąca świadomość społeczeństwa w zakresie ekologii i odpowiedzialności za nieczystości, będą napędzać nasz biznes w kolejnych latach” – komentuje Przemysław Weremczuk, prezes Geotransu. (link)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.