TESGAS – gaz i fotowoltaika

Grupa TESGAS to głównie budowa i modernizacja instalacji do przesyłu gazu. Ale w 2020 r. mocno rozwinął się segment fotowoltaiki dzięki spółce piTERN (https://www.pitern.pl/).

Gazownictwo

Po słabszym 1 półroczu 2020 r. w tym segmencie można liczyć na lepsze kwartały.

Spadek przychodów na początku 2020 roku wynikał z zakończenia dużych projektów i realizacji nowych na wczesnym etapie zaawansowania.

Spółka w raporcie informowała, że portfel zamówień na koniec września wynosił 132 mln zł, ale kolejne 35 mln zł to umowy czekające na podpisanie. A dodatkowo w marcu 2021 r. spółka ogłosiła zawarcie znaczących umów na 93 mln zł.

Poprawia się również rentowność portfela, co widać analizując notę o należnościach i zobowiązaniach z umów budowalnych.

Fotowoltaika

Boom na mikroinstalacje fotowoltaiczne sprawił, że spółka zależna piTERN zwiększyła przychody po 3 kwartałach 2020 r. o 45%.

 

Gorzej radziła sobie spółka Stal Warsztat.

Zarówno jeden, jak i drugi segment ma jednak pewne ryzyka, które mogą (choć nie muszą) negatywnie wpłynąć na wyniki Grupy.

Więcej w analizie przekrojowej na Portalu Analiz : https://portalanaliz.pl/analiza/230/TESGAS—analiza-przekrojowa


PortalAnaliz.pl to społeczność inwestorów indywidualnych.

Portal to już ponad 1100 aktywnych abonentów! Warto do niego dołączyć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.