STALPRODUKT – 3 segmenty

Działalność Grupy STALPRODUKT opiera się na 3 głównych segmentach:

  • produkcja blach elektrotechnicznych
  • produkcja profili stalowych
  • produkcja cynku (i trochę srebra i ołowiu)

Wyniki Grupy:

Wyniki poszczególnych segmentów:

Jak widać tylko segment blach elektrotechnicznych powiększył przychody i zyski dzięki wzrostowi cen.

Segment profili zachowuje się analogicznie do zmian cen stali, a że te spadają to i w Profilach spadają przychody. A do tego mocno obniża się popyt.

Najgorzej jest w segmencie cynku. Tu są stosowane zabezpieczenia cen i kursu, ale niestety mocno wzrosły koszty gazu i koksu. I to one odpowiadają za załamanie się wyników.

Zapewne w 4 kwartale czynniki widoczne w wynikach 3 kwartału dalej będą widoczne.


Wątek Stalprodukt na Forum Portalu Analiz : https://portalanaliz.pl/forum/viewtopic.php?p=53402#p53402