STALEXPORT – co z tą dywidendą?

STALEXPORT AUTOSTRADY poprzez spółkę zależną Stalexport Autostrada Małopolska (dalej SAM) zarządza autostradą A4 na odcinku Katowice-Kraków.

Płatności na rzecz Skarbu Państwa

Kluczowa dla działalności jest umowa koncesyjna kończąca się w 2027 roku.

Do tego czasu Stalexport pobiera opłaty za przejazd (bardzo wysokie) i jest zobowiązane do dokonania remontów zgodnie z umową koncesyjną.

Umowa koncesyjna ze Skarbem Państwa jest poufna i żadna ze stron nie opublikowała jej zapisów.

To wprowadza niepewność, co do przyszłych wyników Stalexportu.

Oprócz konieczności realizacji remontów i dokonania opłaty koncesyjnej SAM po osiągnięciu określonego poziomu zysku z projektu dzieli się zyskiem ze Skarbem Państwa.

I to zaczęło się dziać w 4 kwartale 2018 r.

Nie wiadomo jak są kalkulowane te opłaty. Dotychczas w 2 i 4 kwartale naliczane były niższe płatności na rzecz Skarbu Państwa, a w 1 i 3 kwartale dużo wyższe.

Efekt to niski wynik właśnie w 1 i 3 kwartale.

Po 3 kwartałach Płatności na rzecz Skarbu Państwa wyniosły 88,8 mln zł.

Dywidenda

Stalexport podał wstępne wyniki za 2019 rok. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 75,5 mln zł (link).

Wydawać by się mogło, że można oczekiwać teraz wysokiej dywidendy (nawet 100% zysku na dywidendę, co dawałoby stopę dywidendy blisko 10%).

Jednak Stalexport ogłosił, że dywidenda wyniesie zaledwie 0,05 zł/akcję , co daje stopę = 1,5%.

Dlaczego tak niska?

Bo na dywidendę może być przeznaczony tylko zysk jednostkowy Stalexport SA, który wyniósł w 2019 roku 10,4 mln zł.

Ponieważ obsługa autostrady realizowana jest poprzez SAM to tam jest główna część wyniku.

Stalexport jest akcjonariuszem Stalexport Autoroute S. a .r. L., który posiada 100% akcji SAM. Dywidenda z SAM trafia do Stalexport Autoroute i dopiero dywidenda z tej spółki powiększa zysk jednostkowy Stalexport Autostrady. By to uprościć Stalexport Autostrady łączą się z Stalexport Autoroute, więc po zrealizowaniu połączenia pieniądze z dywidendy SAM będą już w Stalexporcie.

A dywidenda z SAM została również ogłoszona i wynosi aż 131 mln zł!

Te pieniądze trafią do Stalexportu i mogą zostać wypłacone w formie dywidendy w przyszłości.

A może skup akcji?

Ale jest jeszcze możliwość wykorzystania tych pieniędzy na skup akcji. A ten można dokonać w każdej chwili – NWZ musi taki skup uchwalić.

Niedawno akcje serii G zostały wprowadzone do obrotu, co umożliwia wszystkim akcjonariuszom udział w ewentualnym skupie akcji. I taki mógł być cel wprowadzenia akcji serii G do obrotu.

Więc o ile informacja o niskiej dywidendzie Stalexportu jest negatywną informacją to można oczekiwać, że dywidenda z SAM (131 mln zł) w końcu trafi do akcjonariuszy poprzez dywidendę (najpóźniej za rok) albo skup akcji.

Analiza Stalexport Autostrady SA po wynikach 3 kwartałów 2019 r. : https://portalanaliz.pl/analiza/116/Analiza-STALEXPORT—Q3-2019/