Grupa AILLERON – webinar

W najbliższą środę o godz. 11.00 odbędzie się webinar ze spółką AILLERON.

Link : https://www.youtube.com/watch?v=JrZCBGMeHjw

Udział wezmą Rafał Styczeń – Prezes Zarządu Ailleron SA i Grzegorz Młynarczyk – Wiceprezes Zarządu Ailleron SA i Prezes Software Mind Sp. z o.o.


Grupa Ailleron to spółki IT specjalizujące się w tworzeniu  produktów dla branży finansowej oraz świadczące dedykowane usługi informatyczne dla firm z Europy, Azji i USA w obszarze finansów, telekomunikacji, sports betting i e-commerce.

W 2021 r. zawarta została umowa z Enterprise Investors w wyniku, której nowy inwestor stał się większościowym udziałowcem Software Mind (spółki zależnej od Ailleron). Dzięki tej współpracy Software Mind dynamicznie zwiększa swoje przychody.

Przychody po 3 kwartałach 2022 r. wyniosły 290 mln zł (+100% !).

Ze względu na mniejszościowy udział w spółce Software Mind kluczoowy jest zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej. Ten też zaczął dynamicznie rosnąć w 2022 r. i wynosi po 9 miesiącach 8 mln zł (+173% !).

Wyniki 3 kwartału były znakomite, a w branży IT to zazwyczaj 4 kwartał jest klcuzowy.

Wydaje się zatem, że umowa zawarta z Enterprise Investors pomimo, że wiązała się z utratą ponad połowy udziałów w Software Mind przynosi już spodziewane efekty.

Warto zatem usłyszeć od kluczowych osób w Grupie Ailleron o przyszłości grupy!.

Zapraszamy!


Wątek spółki Aillerona na forum Portalu Analiz : https://portalanaliz.pl/forum/viewtopic.php?p=54436#p54436