GK IMMOBILE – webinar – środa godz. 11

W najbliższą środę (5 maja) o godz. 11 Portal Analiz organizuje webinar z GK Immobile.

Link : https://www.youtube.com/watch?v=XQHkajh-Vxc


Grupa Kapitałowa Immobile prowadzi działalność w kilku branżach:

Zamknięcie hoteli było dla Grupy dużym ciosem.

Zarząd w Liście do akcjonariuszy skomentował to dobitnie:

Najbardziej ucierpiał segment hotelarstwa (strata segmentu 10 mln zł), natomiast duży progres pokazał segment budownictwa (wynik operacyjny 15 mln zł).

Łącznie przychody Grupy w 2020 r. wzrosły o 27%m zysk ze sprzedaży się nie zmienił, ale strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 3 mln zł.

Jedną z zaskakujących decyzji w ostatnim czasie był zakup udziałów w spółce DLAKO – właścicielu marki odzieżowej QUIOSQUE. To zupełnie nowa branża dla GK Immobile.

Warto zatem posłuchać, czego Zarząd oczekuje po 2021 r., który miejmy nadzieję będzie rokiem popandemicznym.