Energetyka – problem z fotowoltaiką

Boom na fotowoltaikę trwa. Firm instalacyjnych powstały tysiące. Ale jest też druga strona medalu.

Genialny artykuł o problemach z fotowoltaiką można przeczytać na portalu ObserwatorFinansowa.pl : LINK.

Warto go przeczytać!

Wspomnę tylko zajawkowo kilka tez z tego artykułu:

  • infrastruktura elektroenergetyczna nie jest dostosowana do przyłączania tak dużej liczby instalacji fotowoltaicznych,
  • w wielu miejscach nie będzie jak przyłączyć tych instalacji do sieci,
  • istniejące już instalacje fotowoltaiczne będą miały przymusowe przerwy w produkcji prądu,
  • zarządcy sieci będą chcieli doprowadzić do zmian w przepisach, dotyczących fotowoltaiki, zwłaszcza w odniesieniu do mikroinstalacji,
  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii poinformowało niedawno, że pracuje obecnie nad poważnymi zmianami przepisów dotyczących mikroinstalacji fotowoltaicznych. A te zmiany idą w takim kierunku, że mogą pogorszyć opłacalność inwestowania w mikroinstalacje,
  • sieć trzeba przebudować z jednokierunkowej na dwukierunkową, aktywną, inteligentną, scyfryzowaną, dostosowaną do nowych warunków, ale grup energetycznych, do których należą spółki zarządzające w Polsce siecią linii niskiego i średniego napięcia nie stać dziś na tak duże inwestycje,
  • szybki przyrost liczby instalacji fotowoltaicznych jest dla polskich grup energetycznych bardzo niekorzystny,

Fotowoltaiczny boom jest poważnie zagrożony – przynajmniej mocnym wyhamowaniem i przynajmniej na kilka najbliższych lat – póki infrastruktura elektroeneregetyczna w Polsce nie zostanie pod tym kątem zmodernizowana i rozbudowana.


A zatem problemy mają duże Grupy energetyczne, a za chwilę problemy będą miały modne spółki OZE.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.