Spółki, które mogą poprawić wyniki w 2021 r.

Rok temu Prezes czyli Przemek Parzyszek prowadzący wcześniej blog AnalizyPrezesa, a teraz współtwórca Portalu Analiz wytypował  23 spółki, które mogą poprawić wyniki w 2020 roku : LINK

Pomimo, że pandemia niespodziewania popsuło mocno działalność kilku spółek i przyjęte założenia to 16 spółek poprawiło wyniki.

I co ważniejsze, gdyby inwestor kupił po równo wszystkie te spółki to zarobiłby 216% !!!

Wśród wskazanych rok temu spółek były m.in. Mercator, Novita, Ten Square Games, Asbis, LiveChat.

 

Na 2021 r. Prezes wytypował aż 38 spółek, które poprawią wyniki.

Jednocześnie przedstawił swoje zasady inwestycyjne, które powinny pomóc każdemu inwestorowi – szczególnie początkującemu.

Zestawienie można przeczytać na Portalu Analiz :

LINK – Spółki, które poprawią wyniki w 2021 r.

Przykładowe opis spółek:

Auto Partner

1.Kryterium oczekiwanej poprawy wyników – zysk za ostatnie 12 m-cy 96 mln, oczekiwania analityków na kolejne 12 m-cy ok. 105 mln, moje 120 mln. Spółka w 2 kwartale 2020 podniosła ceny swoich produktów co przełożyło się na wzrost marż, szczególnie widoczny w rekordowych 2 i 3 kwartale. Wzrost marż, w połączeniu z rosnącymi przychodami (ok. 15% r/r), z rosnącym exportem powinien przełożyć się na widoczna poprawę zysków w 4 kw 2020 i 1 kw 2021 – kolejne kwartały bardziej już płaskie. Popyt na części do samochodów powinien utrzymywać się przez wiele lat.
2.Kryterium rozsądnej wyceny – aktualnie Auto Partner wyceniany jest na wskaźniku c/z 10,86 (oczekuję jego obniżenia wraz z poprawiającymi się wynikami), c/wk 2,30, zadłużenie ogólne wysokie 0,43.
3.Kryterium dywidendowe – spółka raz w historii wypłaciła symboliczne 2 grosze ale wraz z rosnącymi zyskami i mniejszym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy zakładam wypłaty wyższych dywidend.
4.Kryterium trendu wzrostowego na akcjach – trwa długoterminowy trend wzrostowy.
5.Działanie spółki na rynku globalnym – spółka działa w Europie Środkowo-Wschodniej, głównie w Polsce. W 2017 z tego co pamiętam dwukrotnie główni akcjonariusze w ABB sprzedawali pakiety akcji (część później uwolnionej gotówki włożyli w firmę aby zwiększyć kapitał obrotowy) więc jest ryzyko że i w przyszłości ponownie to zrobią. 50% akcji w rękach rodziny Góreckich, pozostały akcjonariat mocno rozproszony (udział OFE ok. 25%). Dobre relacje inwestorskie, dużo wywiadów i spotkań zarządu z akcjonariuszami (dzięki temu wiadomo co się w spółce dzieje)

IMC

1.Kryterium oczekiwanej poprawy wyników – zysk za ostatnie 12 m-cy 88 mln w przeliczeniu na pln, oczekiwania analityków na kolejne 12 m-cy ok. 50 mln (stare założenia), moje oczekiwania 150 mln. Dzięki imponującym w 4 kwartale 2020 wzrostom cen uprawianych przez nich kukurydzy (wzrost ok. 24%), soi (wzrost ok. 26%) i pszenicy (10% wzrost) IMC może wykazać wysoki zysk z 4 kwartale (może nawet 50 mln zł) przy 41 mln zł straty rok temu. Wynikom powinna też pomagać słaba hrywna która do dolara w rok osłabiła się o 20% co przełoży się na wyższe marże osiągane z exportu.
2.Kryterium rozsądnej wyceny – aktualnie IMC wyceniany jest na wskaźniku c/z 6,71 (oczekuję mocnego spadku po wynikach za 4 kw 2020 w kierunku 3), c/wk 1,14, zadłużenie ogólne 0,56.
3.Kryterium dywidendowe – spółka wypłaca regularnie dywidendy i w związku z przewidywanymi mocnymi wynikami można oczekiwać w tym roku nawet dwucyfrowej stopy dywidendy.
4.Kryterium trendu wzrostowego na akcjach – krótko jak i długoterminowo trwa trend wzrostowy.
5.Działanie spółki na rynku globalnym – spółka exportuje swoje plony na cały świat.
Nie przypominam sobie dziwnych emisji akcji, zachowań zarządu czy głównych akcjonariuszy które byłyby mocno krzywdzące akcjonariuszy. 80% akcji w rękach Oleksandra Petrova który regularnie na GPW skupuje akcje, pozostały akcjonariat rozproszony, bez udziału Skarbu Państwa ale z OFE, dobre relacje inwestorskie. Ryzykiem jest to iż nie działa wg prawa polskiego oraz jest sąsiadem nieprzewidywalnej Rosji.

Wpisy Prezesa na Portalu Analiz:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.